Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTøndel, Gunhild
dc.contributor.authorFjørstad, Astrid Johanne Tryggestad
dc.date.accessioned2020-07-14T16:03:55Z
dc.date.available2020-07-14T16:03:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664100
dc.description.abstractJeg startet dette prosjektet med håp om at ringeklokken kunne lede meg til refleksjon rundt betydningen av innføringen av mer digital hverdagsteknologi for aktørers samspill. Ved å undersøke problemstillingen "hvordan strukturerer teknologi møter mellom mennesker" kom jeg frem til at det eksisterer en "teknologisk interaksjonsstruktur" som vi gjerne tar for gitt, men som vi deltar i. Teknologier strukturerer møter mellom mennesker ved at strukturen i samspillet mellom mennesker og teknologier har konstruert en teknologisk interaksjonsstruktur. Den teknologiske interaksjonsstrukturen strukturerer sosiale møter ved å innføre normativiteter som det forventes at individer skal følge for å oppnå sosiale møter. Strukturen består av prosesser, som "forhåndsvarsling" og ulike innhegninger. Den teknologiske interaksjonsstrukturen kan sies å regulere og strukturere hverdagslig interaksjon i stor grad, fordi den forteller oss hva vi skal gjøre når dersom vi planlegger sosiale møter. Strukturen innebærer hverdagslige handlinger som er nødvendige for at vi kan opprettholde sosiale situasjoner. Vi samkonstruerer og skaper interaksjonsstrukturen gjennom bestemte prosesser vi gjennomgår for å oppnå sosiale møter.
dc.description.abstractI initiated this project hoping that the doorbell could make me reflect on the significance of the introduction of more digital everyday-technology for peoples interactions. By examining the issue "how human encounters are structured by technology" I found that we participate in a "technological interaction-structure" which we take for granted. Technologies structure human encounters. The structure of interactions between human and technologies has led to a technological interaction-structure. The technological interaction-structure structures social encounters by normativities which the individuals are expected to follow in order to achieve social encounters. The structure consists of processes like "pre-warnings" and certain social rules. The technological interaction-structure regulates and structures everyday-interaction to a large extent as it tells us how to proceed when we are planning social encounters. The structure contains everyday actions necessary to maintain social situations. We construct and create the interaction structure thorugh certain processes to achieve social encounters.
dc.publisherNTNU
dc.titleNår det plutselig ringer på døra
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel