Show simple item record

dc.contributor.advisorRasouli, Omid
dc.contributor.authorHaugrønning, Frida
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:31Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663822
dc.description.abstractBakgrunn: Mellom 80 og 100 000 lever med demens i Norge og forekomsten vil øke med økende antall eldre. Redusert hukommelse og svekket kognitiv funksjon kan føre til at personer med demens får problemer med å uttrykke seg og det kan føre til uro. Uro hos personer med demens er en vanlig utfordring. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvordan man kan forebygge uro hos personer med demens. Metode: Det er gjort en allmenn litteraturstudie hvor resultatet fra fem kvantitative og kvalitative vitenskapelige artikler er gransket, analysert og kategorisert. Resultat: Funnene viser at helsepersonell kan forebygge uro hos personer med demens gjennom kunnskap, relasjon, være fleksible og benytte situasjoner der personene mottar bistand frivillig. Konklusjon: Grunnet den stigende forekomsten av demens, vil det kreves flere ansatte med høy faglig kompetanse innen omsorg hos personer med demens. Det er viktig for vernepleiere å ha kunnskap om å forebygge uro hos personer med demens slik at de enklere kan bistå pasientene med å få dekket grunnleggende behov. Nøkkelord: Helsepersonell, demens, forebygging og uro.
dc.description.abstractBackground: There are between 80 and 100 000 people living with dementia in Norway. The number of people with dementia will continue to increase as the elderly population also increases. Agitation is a common challenge for people with dementia. Purpose: The purpose of this study is to show how healthcare providers can prevent agitation in dementia patients. Methods: Five scientific articles have been examined, analyzed, and categorized into a literary study. Results: The results show that health care providers can prevent agitation in dementia patients through knowledge on the subject relationship with the patients, remaining flexible and utilizing situations where dementia patients receive voluntary assistance. Conclusion: Due to the increasing prevalence of dementia, more healthcare employees with high knowledge and comprehensions of dementia will be required. It is important for healthcare providers to have knowledge on preventing agitation in people with dementia so they can more easily assist dementia patients to meet their basic needs. Keywords: Healthcare providers, dementia, preventing and agitation.
dc.publisherNTNU
dc.titleUro hos personer med demens
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record