Show simple item record

dc.contributor.advisorNøst, Torunn Hatlen
dc.contributor.authorSchanche, Marit Kvamme
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:16Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663811
dc.description.abstractMennesker med ROP-lidelser står ofte i vanskelige livssituasjoner og er sårbare på flere områder. De opplever ofte å bli avvist når de søker hjelp, eller får utilstrekkelig behandling, noe som kan vise behovet for å styrke tjenestene gjennom tilpasning til deres preferanser. Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan mennesker med ROP-lidelser ønsker å bli behandlet i relasjoner til sine hjelpere, og hvordan dette kan forstås. Metoden er litteraturstudie, og problemstillingen belyses ved hjelp av fem utvalgte forskningsartikler av nyere dato. Resultatene fra valgte studier gav tre hovedtema som viser ønsker om å bli behandlet «med ektefølt omtanke og interesse», «med verdighet og respekt», og «som noen med styrken til å mestre». Mye tyder på at hvorvidt omtanken og interessen er ektefølt hos hjelperne har størst betydning. Verdighet og respekt innebar å bli behandlet som et menneske, og kan si noe om hvordan de ikke tar dette for gitt, og nødvendigheten en bevissthet rundt dette. Styrken til å mestre innebar å få informasjon, men også at hjelpernes tro på dem ledet til en indre aksept og hjalp dem til å ta bedre valg. Mye tyder på at slik ønskelig behandling avhenger av at hjelpere evner å gjenkjenne styrke og verdighet bak diagnosen, og har et menneskesyn som gjør deres atferd ektefølt og kongruent.
dc.description.abstractPeople with a dual diagnosis often lead difficult lives and have several vulnerabilities. They often experience rejection in help-seeking, and their treatment often fails, which highlights the need for services that better fits their individual needs. The aim of this study is to investigate how people with a dual diagnosis wish to be treated in professional helping relations, and how this can be understood. The method is a literature study, and the answer to the research question will be based on five selected research articles of a newer origin. The results from the selected articles highlighted three main themes that show that they wish to be treated “with genuine attentiveness and interest”, “with dignity and respect”, and “as someone who holds the strength to succeed”. It could seem that the attentiveness and interest being authentic mattered the most. Dignity and respect included being treated as a human being and could show how this is not taken for granted by this group, and the importance that helpers keep this in mind. The strength to succeed included being given information, but also how the helpers belief in them led to them accepting themselves and enabled them to make better choices. It could seem that this depends on the helper’s ability to recognize strength and dignity behind the diagnosis, and that their view on humanity enables them to do this in a way that is genuine and congruent.
dc.publisherNTNU
dc.titleEn undersøkelse av hvordan mennesker med ROP-lidelser ønsker å bli behandlet i profesjonelle hjelperelasjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record