Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJørn Østvik
dc.contributor.authorMorten Sølberg
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:56Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663798
dc.description.abstractDenne studien undersøker temaet «hvilken effekt kan terapi i naturen ha på ungdom med psykiske helseutfordringer?». I løpet av de siste tiårene har oppmerksomheten mot naturbasert psykososial rehabilitering vokst betydelig i Norge. Konsensusen i mye av forskningen på området er at naturen ser ut til å ha effekt på et bredt utvalg av diagnoser. Målet med denne studien er å utforske hvordan terapi i naturen påvirker ungdom med psykiske utfordringer. Studien er en litteraturstudie, basert på resultatene fra 6 artikler funnet i akademiske litterære databaser. Basert på analysen av disse 6 artiklene ble to hovedtemaer oppdaget, i forhold til spørsmålet som studien stiller; hvordan ungdom påvirkes av naturen under terapi, og hvordan ungdom reagerer på behandlingen i etterkant av terapien. Resultatene viser at terapi i naturen ser ut til å redusere de negative symptomene av psykiske helseplager hos ungdom. det er imidlertid ikke klart om det reduserer symptomene på ulike psykiske helseutfordringer likt. Forskningen stiller også spørsmål om hvor pålitelig metodene som er benyttet i den inkluderte litteraturen er, og hvilken betydning dette har.
dc.description.abstractThis study explores the theme “what effect can therapy in nature have on youth with mental health problems?”. Over the last decades, the attention towards nature based psychosocial rehabilitation has grown substantially in Norway. The evolving consensus is that nature seems to have an effect on a wide selection of diagnoses. The aim of this study is to explore what the benefits may be for nature based treatments on youth with mental health problems. The study is a literature study, based on the results from 6 articles found searching academic literary databases. Based on the analysis of these 6 articles, two main themes were discovered, in relation to the question posed by the study; How youth are affected by nature during therapy, and how youths respond to the treatment afterwards. The results show that therapy in nature seems to reduce the negative effects of mental health issues in youths. It is not, however, clear whether or not it reduces the symptoms of different mental health issues equally. The research reviewed also raises questions as to how reliable and developed certain methods used in the discovered literature for this topic actually are, and what significance this poses.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirkes ungdom med psykiske lidelser ved terapi i naturen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel