Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorAarsland, Ellen Marie
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:40Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663787
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilken forståelse og oppfatning har helsepersonell av åndelighet og åndelig omsorg for sine voksne pasienter som uttrykker et åndelig behov, i den psykiske helsetjenesten? Hensikt: Hensikten med studien er å finne ut hvilken forståelse og oppfatning helsepersonell har av åndelighet og åndelig omsorg, innenfor den psykiske helsetjenesten. Metode: Studien er en kvalitativ litteraturstudie. Det er blitt utført strukturert og systematisk litteratursøk på fagfellevurdert forskning, i diverse vitenskapelige databaser. Fem relevante artikler er blitt inkludert i studien. Resultat: Det er blitt identifisert to hovedfunn i artiklene. Disse er: 1) Behov for kunnskap, med underkategoriene Åndelig omsorg og avklaring, og Balansen mellom profesjonell og privat. 2) Åndelighet og tabu, med underkategorien Hva hindrer den åndelige omsorgen. Nøkkelord: Åndelighet, livssyn, psykisk helse, helsepersonell, mental helse, psykiatri
dc.description.abstractIssue: What understanding and perception do health care providers have of spirituality and spiritual care for their adult patients who express a spiritual need in the mental health service? Purpose: The purpose of the study is to find out what understanding and perception health care providers have of spirituality and spiritual care, within the mental health service. Method: The study is a qualitative literature study. Structured and systematic literature searches have been carried out on peer-reviewed research, in various scientific databases. Five relevant articles have been included in the study. Results: Two main findings have been identified in the articles. These are: 1) Need for knowledge, with the subcategories Spiritual care and clarification, and The balance between professional and private. 2) Spirituality and taboo, with the subcategory What hinders spiritual care. Keywords: Spirituality, psychiatry, nursing role, mental health care, spiritual meaning
dc.publisherNTNU
dc.titleÅndelighet og åndelig omsorg i psykisk helsetjeneste
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel