Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorHansen, Eivind Holskar
dc.date.accessioned2020-07-11T16:00:53Z
dc.date.available2020-07-11T16:00:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663760
dc.description.abstractFormålet med studien er å undersøke hvordan spillerutviklere ansatt i Norges Fotballforbund tenker om begrepet talent, identifisering og utvikling. I tillegg ønsker jeg å se om likheter/ulikheter kan forklares ut fra kretsene, eller om det er preget av individuelle erfaringer. Problemstillingen er som følger: Hvordan ser spillerutviklere i Norges Fotballforbund på begrepet fotballtalent, og hva må fotballtalenter utvikle i ungdomsårene for å kunne ta steget til en eventuell profesjonell fotballkarriere. Fagfeltet består av de tre delene talentbegrepet, talentidentifisering og talentutvikling. Kapitelene tar for seg teori knyttet til blant annet det utvidede talentbegrepet, relativ aldersforskjell, fysiske/psykiske prediktorer og deliberate practice. Metoden i oppgaven er av kvalitativt forskningsdesign, nærmere bestemt dybdeintervju. Totalt har jeg fire informanter, to fra hver krets, som ga meg grunnlaget for analysedelen. Intervjuene ble utført over videosamtale grunnet utbrudd av Covid-19. Resultatene av studien viser blant annet at spillerutviklerne var opptatt av det utvidede talentbegrepet samt at de rangerte de psykologiske og mentale faktorene som viktigst i en talentidentifiseringsprosess. Rangeringen var derimot noe ulike, noe som kan indikere på at identifiseringen er preget av spillerutviklernes praktiske sans.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSpillerutvikleres syn på talentidentifisering og -utvikling
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record