Show simple item record

dc.contributor.advisorMehus, Ingar
dc.contributor.authorDahlen, Emilie Midttun
dc.date.accessioned2020-07-09T16:00:27Z
dc.date.available2020-07-09T16:00:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663575
dc.description.abstractSammendrag Denne bacheloroppgaven tar for seg motivasjon for løping i sammenheng med bruk av applikasjonen Strava. Problemstillingen tar for seg hvordan respondentene bruker Strava, hvordan de opplever at det påvirker motivasjonen for løping, samt hva som kjennetegner deres motivasjon. Dette diskuteres i lys av selvbestemmelsesteorien med følgende tre miniteorier; grunnleggende psykologiske behov, organisk integrasjon og kognitiv evaluering. Bakgrunnen for valg av tema grunner i at flere og flere løper, i tillegg til at antallet brukere på Strava også økter. Resultatene i denne oppgaven baseres på fem intervju via e-post, av individer som løper og som har profil på Strava. Resultatene tyder på at Strava brukes mer som et verktøy enn som en sosial arena. Flertallet av respondentene bruker Strava i hovedsak for å følge egen trening og utvikling, da dette ses på som et viktig element også for deres motivasjon. Respondentene ser imidlertid ut til å bli motivert av Strava, til en viss grad, men enkelte uttrykker også at Strava kan bidra til synkende motivasjon. Motivasjonen til respondentene ser likevel ut til å kjennetegnes av både indre vurderinger, men også selvrealisering og følelse av identitet.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this bachelor is to examine the motivation to run, in the context of using the Strava application. The study investigates how the respondents are using Strava, how they experience the effect on their motivation for running, as well as what characterizes their motivation. To answer the question, the self-determination theory with the following mini theories; basic psychological needs, organic integration and cognitive evaluation. The reason for choosing this theme is the increase of people running, in addition to the number of users on Strava also increasing. The results of this assignment are based on five interviews via e-mail, by individuals who run and who have a profile on Strava. The results indicate that Strava is used more as a tool than as a social arena. The majority of the respondents mainly use Strava to track their own training and development, as this is seen as an important element for their motivation as well. However, the respondents appear to be motivated by Strava, to some extent, but some also say that Strava can contribute to declining motivation. Nevertheless, the motivation of the respondents seems to be characterized by both internal assessments, but also self-realization and sense of identity.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotivasjon for løping i sammenheng med bruk av Strava
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record