Show simple item record

dc.contributor.advisorThommesen, Liv
dc.contributor.advisorMolden, Ane
dc.contributor.advisorGylland, Ellen A.
dc.contributor.authorMatberg, Karianne
dc.contributor.authorMartinsen, Stine Karoline
dc.date.accessioned2020-07-07T16:09:47Z
dc.date.available2020-07-07T16:09:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661302
dc.description.abstractI dette forsøket ble det utført en holdbarhetsstudie hvor det ble undersøkt om blodprøver oppbevart kjølig (5°C) kunne gi et signifikant endret analysesvar i forhold tilsvarende prøve oppbevart i romtemperatur. Dette ble gjennomført med bakgrunn i at primærhelsetjenesten benytter seg av postvesenet for å sende prøver til spesialhelsetjenesten, og at de i forbindelse med dette blir utsatt for kjøligere temperaturer enn anbefalt (under 6). Temperatur mellom 6C og 1C vil føre til økt aktivering av faktor VII, degradering av plateintegritet og utfelling av Von Willebrand multimere. Da Owrens PT-INR analyse (standardisert metode for PT-INR analyse i Norge) er mest følsom for faktor VII kan dermed kjølige temperaturer påvirke analysert PT-INR verdi. Det ble samlet inn tre natriumcitrat-glass fra hver pasient som deltok, hvor ett glass ble benyttet som romtemperert prøve for analysering ved alle tidspunkt. De to resterende glassene ble fordelt i mindre rør og oppbevart som fullblod i kjøleskap frem til sentrifugering og analysering. Både romtempererte og tilhørende kjølige prøver ble analysert etter 0, 7, 17, 24 og 48 timer. Romtemperert prøve analysert etter null timer ble benyttet som referanseprøve for beregningene i ettertid. Etter behandling av rådata ble det fastslått at holdbarhetskriteriene ble oppfylt for prøver oppbevart i romtemperatur og for prøver oppbevart kjølig. Dermed kan prøver oppbevart ved 25C og 5C i opp til 48 timer kunne anses som reliable og valide. Primærhelsetjenesten kan dermed fortsette å sende PT-INR prøver i posten, uavhengig av oppbevaringstemperatur og fortsatt kunne stole på påfølgende resultater. Det anbefales likevel å oppbevare prøvene i romtemperatur for å hindre degradering av koagulasjonsfaktorer, spesielt da faktor VII.
dc.description.abstractA study of sustainability was conducted to examine if blood samples stored cool (5°C) could give significantly different results compared to the corresponding blood sample stored at room temperature. The background for this study was that the primary healthcare service uses postal deliveries for transport of patient materials to the special healthcare service. During the shipment the samples got exposed to temperatures below the recommended value (below 6C). Temperatures between 1C and 6C may lead to increased activation of Factor VII, degradation of platelet integrity and precipitation of Von Willebrand multimers. Since the analysis of Owrens PT (the standard method for analysis of PT-INR in Norway) is most sensitive towards Factor VII, low temperatures could inflict the analyzed PT-INR value. A total of three samples were collected from each of the participants in the study and one of the samples was stored at room temperature for analysis at all time points. For two samples each of them were divided into four before stored in the fridge until the time of centrifuge and analysis. Both samples stored at room temperature and samples stored cool were analyzed after 0, 7, 17, 24 and 48 hours. The sample analyzed after 0 hours was used as a reference for the following calculations. The calculations of the raw data enabled the establishment of criteria for sustainability for both the samples stored cool and in room temperature. We found that samples stored at 5C and 25C were reliable and valid. The primary healthcare unit can continue to send samples for analysis of PT-INR with the postal service. It is, however, still recommended that samples for analysis of PT-INR is stored at room temperature to prevent degradation of factors, especially Factor VII.
dc.publisherNTNU
dc.titleHoldbarhetsstudie - kjølig oppbevaring av prøver til analyse av PT-INR
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record