Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAas, Grete Hansen
dc.contributor.advisorTuene, Stig Atle
dc.contributor.authorSkeid, Erlend
dc.contributor.authorBjerkeset, Kristoffer Tednes
dc.date.accessioned2020-07-07T16:09:04Z
dc.date.available2020-07-07T16:09:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661273
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg rognkjeksens beiteatferd mot lakselus i kommersiell oppdrett av atlantisk laks. Hensikten er å undersøke rognkjeksens beiteatferd ved ulike posisjoner i merd, ved bruk av fire rigger med en fastmontert død laks, og ti kunstige lakselus hver. I oppgaven ble filming med GoPro kamera brukt som metode. Det har kun blitt gjort ett lignende forsøk tidligere i forbindelse med en bacheloroppgave. Gjennom videoanalyse ble flere typer atferder registrert og samlet i et datasett for videre behandling. Data ble registrert etter hvor mange rognkjeks som var i nærheten av modellen, viste interesse i modell, inspirerte lus, og nappet på lus. Resultatene tyder på at det er signifikante sammenhenger i forskjeller av rognkjeks nær modellene mellom merdene, og napp i forhold til posisjon i merd. Det er registrert tendenser til forskjeller mellom attraktiviteten på lakselusene, både i napp og inspeksjon. Resultatene viser at det er signifikante forskjeller for napp ut ifra mørk og lys farge på laksens skinn.
dc.description.abstractThis thesis addresses the predatory behaviour of lumpfish against salmon lice in commercial farming of Atlantic salmon. The purpose is to investigate the behaviour of lumpfish at various positions in cages, using four rigs with a fixed dead salmon, and ten artificial salmon lice each. In this thesis, filming with a GoPro-camera was used as a method. Only one similar attempt has been made in the past, within a bachelor's thesis. Through video analysis, several types of behaviour were recorded and collected in a data set for further processing. Data were registered based on how many lumpfish were near the model, showed interest in the model, inspected lice, and foraging on lice. The results indicate that there are significant correlations in differences between lumpfish near the model, between the cages, and foraging in relation to the position in the cages. Trends have been registered for differences between the attractiveness of salmon lice. The results show that there are significant differences in foraging of lice between the dark and light colour of the salmon's skin.
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av modell for å undersøke rognkjeksens beiteatferd i kommersiell oppdrett av atlantisk laks.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel