Show simple item record

dc.contributor.advisorAlm, Bente
dc.contributor.advisorEngstrøm, Heidi
dc.contributor.advisorHoem, Kine Samset
dc.contributor.advisorOlsen, Sahar
dc.contributor.advisorRiksem, Cecilie Tynes
dc.contributor.advisorSchwettmann, Lutz
dc.contributor.authorHauger, Christian Farbrot
dc.contributor.authorRuud, Herman Sundet
dc.contributor.authorZaman, Ali
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:56Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661268
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt forsøkt å samle informasjon om faktorer som bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne. Som metodevalg er litteratursøk med bruk av over 20 vitenskapelige artikler benyttet. SARS-CoV-2 tilhører gruppen IV i Baltimore-klassifikasjonen over virus. Det antydes at viruset stammer originalt fra kinesisk flaggermus, men det er sannsynligvis intermediære smittekilder som førte smitten til mennesker. Såpe ser ut til å være en svært effektiv måte å inaktivere SARS-CoV-2 på hudoverflater. Det samme er desinfeksjonsmiddel, men det har ulemper som at man trenger større mengde desinfeksjonsmiddel enn såpe for å dekke de samme områdene. Inkubasjonstiden til SARS-Cov-2 for å bli symptomatisk sykdom er mellom 2 - 14 dager, med gjennomsnittet mellom 5 - 6 dager. Dette stemmer godt overens med beskjeder fra offentlige helsetjenester som FHI og WHO. SARS-CoV-2 forårsaker sykdommen COVID-19. I noen sykdomsforløp vil personer være asymptomatiske, men fortsatt kunne spre viruset til andre. Det kan spres ved direkte- og indirekte kontakt eller via aerosoler. SARS-CoV-2 ser ut til å binde seg til ACE2-reseptorer. I tillegg er det sannsynlig at viruset er avhengig av TMPRSS2 for bearbeiding av S-protein for å infisere mennesker. Det ser ut til at blodtrykksmedisin ikke fører til lettere infeksjon med SARS-CoV-2 hos eldre, da det ikke er forskning som tilsier dette. Virusets spredning er sannsynligvis fremmet pga. høy menneskelig mobilitet i sammenheng med vårfestivalen i Kina, mangel på effektiv håndvask, potensielt svært høy affinitet til ACE2-reseptorer, og uvitende, udokumenterte smittede som sprer viruset.
dc.description.abstractIn this thesis there has been an attempt to gather information about contributing factors to the spread of SARS-CoV-2. As method selection, literature search with over 20 scientific articles was used to find the required information. SARS-CoV-2 belongs to the group IV in the Baltimore classification of viruses. It appears that the virus originated from Chinese bats, however it is likely that intermediate sources were the reason it led to transmission to humans. Soap appears to be a very efficient way to inactivate SARS-CoV-2 on the surface of the skin. Disinfectant has the same effect; however, it has some flaws, such as the need of a bigger quantity of disinfectant to cover the same areas as soap. The incubation period of SARS-CoV-2 to become a symptomatic disease is between 2 - 14 days, with the median being between 5 - 6 days. This is in consensus with messages from public health services such as FHI and WHO. SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. In some infection cases humans will be asymptomatic, but will still have the ability to infect others. It can be spread by direct- and indirect contact or by aerosols. SARS-CoV-2 appears to connect to ACE2-receptors. In addition, it is likely that the virus depends on TMPRSS2 for priming of the S-protein to infect humans. It seems that medication for treatment of high blood pressure does not correlate to a higher chance of getting infected with SARS-CoV-2. The spread of the virus is likely promoted by factors like high human mobility, in relation to the spring festival in China, the lack of effective hand washing, potentially very high affinity to ACE2-receptors, and ignorant, undocumented infected people that spread the virus.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record