Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNervik, Jon Arve
dc.contributor.authorJohnsen, Joakim Halstadtrø
dc.date.accessioned2020-07-07T16:02:46Z
dc.date.available2020-07-07T16:02:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661072
dc.description.abstractOppgaven tematiserer mål- og resultatstyring i Arbeids- og velferdsetaten. Den første hypotesen er at mål- og resultatstyring fører til frikobling mellom organisatoriske mål og organisatorisk praksis. Den andre hypotesen er: fører utformingen av målekortet til målforskyvninger i henhold til målet om å få flere i arbeid? Den tredje hypotesen er: etableringstidspunktet for organisasjonen gjorde valget av mål- og resultatstyring naturlig, og det var liten kulturell motstand mot implementeringen. Oppgaven finner at det er en indikasjon på frikopling mellom hovedmål og organisasjonspraksis. Hypotesen om målekortets utforming diskuteres, der det er indikasjoner på at det kan skape målforskyvninger. Den tredje hypotesen kan diskuteres. Det er en indikasjon på at det forekommer stiavhengighet og at det er var en lav grad av kulturell motstand under implementeringen av mål- og resultatstyring. Funnene er for usikre til at det kan konkluderes.
dc.publisherNTNU
dc.titleMål- og resultatstyring i arbeids- og velferdsetaten
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel