Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Arve
dc.contributor.authorLilleengen, Marthe Sofie
dc.date.accessioned2020-07-07T16:02:44Z
dc.date.available2020-07-07T16:02:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661070
dc.description.abstractFra å være en idrett forbeholdt menn har fotballen de siste 30 årene utviklet seg til å bli verdens største jenteidrett. Som et resultat av økningen i deltakelse blant kvinner har flere internasjonale storklubber etablert kvinnelag, blant annet samtlige klubber i Premier League. Til tross for at Norge sies å være et tilnærmet likestilt land har fåtallet av norske fotballklubber både kvinne- og herrelag på elitenivå. Den mye omtalte sammenslåingen av Trondheims-Ørn og RBK som ble et faktum i desember 2019, er derfor svært aktuell i sammenheng med utviklingen av norsk kvinnefotball. Studien tar utgangspunkt i nettopp denne casen, hvor jeg undersøker hvordan utøverne opplever en slik overgang, og hvilke fordeler denne sammenslåingen kan medføre. Resultatene diskuteres i lys av Pierre Bourdieus (1984) begrepsapparat, hvor begrepene økonomisk- og kulturell kapital, doxa og habitus er særlig sentrale. I tillegg benytter jeg meg av ATDE-modellen og NFFs strategiplan for å belyse hvilke aspekter knyttet til spillerutvikling som er essensielle. Under datainnsamlingen benyttet jeg meg av kvalitative intervju med tre aktive utøvere fra Rosenborg Kvinner. Utøverne har i intervjuene reflektert over hvordan de selv har opplevd sammenslåingen av klubbene, og har dermed dannet grunnlaget for hva jeg har valgt å sette fokus på i diskusjonen. I lys av utøvernes refleksjoner har klubbsammenslåingen foreløpig medført økt medieoppmerksomhet, et større støtteapparat og økt kulturell kapital i fotballfeltet. Dette er faktorer som har en svært positiv innvirkning på tilretteleggingen for spillerutvikling i klubben. Det er likevel en del endringer som har blitt satt på vent grunnet korona-pandemien som brøt ut for fullt i mars 2020. Som følge av dette ble seriestart utsatt og hverdagen går ikke som normalt. Derfor kan det være vanskelig å fastslå hvilke endringer som ville blitt gjort hvis situasjonen var normalisert, og hvilke endringer som vil skje i framtiden. Spesielt er det interessant å reflektere rundt omfanget av samarbeidet, i og med at RBK har en tydelig større markedsverdi sammenlignet med Trondheims-Ørn. Foreløpig er de to klubbene separert juridisk, men utøverne forventer et tettere samarbeid i framtiden. Det blir interessant å følge med videre på hvordan klubbsamarbeidet utvikler seg i framtiden.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilrettelegging for Spillerutvikling i Rosenborg Kvinner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record