Show simple item record

dc.contributor.advisorEllinggard, Kristian
dc.contributor.authorVågen, Venja
dc.date.accessioned2020-07-07T16:02:42Z
dc.date.available2020-07-07T16:02:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661069
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å belyse Mikael Gorbatsjovs betydning for Sovjetunionens fall. Betydningen av verdenslederes rolle i historiske hendelser vil diskuteres i teoridelen. Et komplekst fenomen som slutten på den kalde krigen krever flere forklaringsnivåer for å dekke omfanget. Derfor vil Waltz analysenivå fungere som oppgavens teoretiske rammeverk. Individnivået, det statlige nivået og det internasjonale nivået vil hver sørge for egne innfallsvinkel på faktorer som hadde direkte eller indirekte innflytelse på oppløsningen av unionen. Metoden som blir brukt for oppdrivingen av empiri er kvalitativ historisk dokumentanalyse. Analysen avdekker at hver av faktorene på de ulike nivåene trolig påvirket Sovjetunionens fall, men Gorbatsjovs rolle vil trekkes frem som den mest sentrale. Det konkluderes med at Mikhail Gorbatsjovs bidrag til endringene i sovjetisk politikk er såpass unikt at han kan sies å ha svært stor innflytelse på den fredelige slutten på den kalde krigen.
dc.publisherNTNU
dc.titleMikhail Gorbatsjovs betydning for Sovjetunionens fall
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record