Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorOhla, Nadine
dc.date.accessioned2020-07-02T16:00:47Z
dc.date.available2020-07-02T16:00:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660585
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke hvordan foreldre til toppidrettsutøvere i langrenn forstår sin foreldrerolle i idretten. Problemstillingen som skal undersøkes er: Hva oppfatter foreldre til toppidrettsutøvere i langrenn som viktige foreldreoppgaver, hvordan utformer de dem, og hvilke sosiale og kulturelle ressurser har de til rådighet for å bidra til utøverens utvikling og til å håndtere utfordringer underveis i karrieren? Studien tar utgangspunkt i tidligere forskning rundt foreldrerollen i idretten, sett i lys av Côtes Development model of sport participation. Gjennom fire dybdeintervjuer har spørsmål om foreldrenes rolle i idretten blitt besvart i lys av deres egne erfaringer. Foreldreutvalget er foreldre til nåværende toppidrettsutøvere eller utøvere som har vært på toppidrettsnivå. Studien fokuserer på tre aspekter- foreldrenes bakgrunn og familiehverdag, roller og strategier, og engasjement og involvering i idretten. Resultatene viser at foreldrene først og fremst har hatt en betydningsfull rolle gjennom å videreføre sine erfaringer med fysisk aktivitet og idrett til sine barn. Foreldrene forstår sin rolle hovedsakelig som det å være en støttespiller, spesielt i motgang, og å legge til rette for at utøveren kan utvikle seg som en 24-timers utøver. Foreldrene peker spesielt på betydningen av å fremme idrettsglede og å vektlegge innsats fremfor resultat som det viktigeste ved det å være en god idrettsforelder. Resultatene har mange likhetstrekk med funn fra tidligere forskning, men i tillegg til å engasjere og involvere seg på bakgrunn gleden og utbyttet barna deres har av å delta i idretten, så verdsetter også foreldrene høyt det de selv får tilbake for å involvere seg.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIdrettsforeldre- en avgjørende aktør?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel