Show simple item record

dc.contributor.advisorNesse, Martin
dc.contributor.authorJøssang, Siren
dc.date.accessioned2020-07-02T16:00:46Z
dc.date.available2020-07-02T16:00:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660584
dc.description.abstractHensikten med bacheloroppgaven er å undersøke minoritetsjenters håndballdeltakelse i ungdomsårene, i et trenerperspektiv. Hovedfokuset i oppgaven er basert rundt Bourdieus begreper om sosiale felt, kapital og habitus. Håndball fungerer som et eget sosialt felt, og tilgangen til feltet bestemmes i stor grad av besittelse av kapital, og også utøvernes egen habitus. For å få innsikt i tematikken og svar på problemstillingen er det benyttet kvalitativ forskningsmetode. Det er gjennomført kvalitative intervjuer av fire informanter som alle er håndballtrenere for jentelag i ungdomsalder. Målet var å undersøke deres tanker og erfaringer omkring inkludering av minoritetsjenter. Resultatene fra de kvalitative intervjuene viser at minoritetsforeldres mangel på kulturell og sosial kapital påvirker minoritetsjentenes håndballdeltakelse negativt. Økonomisk kapital er av mindre betydning for håndballdeltakelsen når minoritetsjentene allerede er deltakende. Dette er på grunn av at det legges til rette for gode økonomiske ordninger innad i håndballfeltet. Dersom utøverne klarer å frigjøre seg fra medfødt habitus påvirker dette håndballdeltakelsen positivt. Det er minoritetsforeldrene som medfører de største utfordringene og ikke minoritetsjentene selv.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInkludering av minoritetsjenter i håndball
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record