Show simple item record

dc.contributor.advisorLinda Stigen
dc.contributor.authorOpstadmo, Bjørn Erik
dc.contributor.authorKlopbakken, Daniel
dc.contributor.authorFoss, Fredrik Skofteland
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:17Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658715
dc.description.abstractInnledning: Med bakgrunn i tidligere forskning og tidligere bachelorer skrevet ved NTNU Gjøvik, ser man at ergoterapi er en verdsatt og respektert profesjon blant de som jobber med ergoterapeuter i tverrfaglig setting. Det blir beskrevet som et behov for videre forskning på hvordan ergoterapeuter blir oppfattet av andre faggrupper utenfor tverrfaglige team. Hensikt: I studentgruppens litteratursøk og funn av tidligere forskning så foreligger det et kunnskapshull innen forventninger og erfaringer om ergoterapi blant andre faggrupper. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke forventninger og erfaringer sykepleiere i kommunehelsetjenesten har til ergoterapi Forskningsspørsmål: 1) Hvilke forventninger har sykepleiere i kommunehelsetjenesten, utenfor tverrfaglige team til ergoterapi? 2) Hvilke erfaringer har sykepleiere i kommunehelsetjenesten, utenfor tverrfaglige team med ergoterapi? Metode: Det er benyttet en kvalitativ tilnærming ved bruk av individuelle intervjuer av fem sykepleiere som er ansatt i kommunehelsetjenesten. Resultat: Hovedfunnene i denne oppgaven ble fordelt på fire temaer: forståelse av ergoterapi, samarbeid, tilrettelegging og andre arbeidsoppgaver. Det kommer frem i resultatene at informantene verdsetter og respekterer ergoterapeuten, men innehar ulik grad av kjennskap til hva en ergoterapeut kan gjøre utenfor arbeidsoppgavene de har på arbeidsplassen. Det kan være antydninger til ulik grad av bevissthet rundt ergoterapeuters kompetanse, og det sees flere likhetstrekk mellom tidligere forskning og studiets resultater. Samtidig poengteres det at et tettere samarbeid i form av tverrfaglige team, bedre koordinering mellom fagprofesjonene og en bedre innføring i ergoterapeuters kompetanse er ønskelig. Konklusjon: Resultatene fra datainnsamlingen i denne oppgaven tilsier at informantene har en forståelse av hva ergoterapeuter gjør på de ulike informantenes arbeidsplasser i dag, og at de verdsettes. Det kommer frem i resultatene at en bevisstgjøring rundt ergoterapi er ønskelig. Det ses av studentgruppen et behov for videre forskning på dette temaet, da gjerne med andre fagprofesjoner og utenfor tverrfaglige team.
dc.description.abstractInnledning: Med bakgrunn i tidligere forskning og tidligere bachelorer skrevet ved NTNU Gjøvik, ser man at ergoterapi er en verdsatt og respektert profesjon blant de som jobber med ergoterapeuter i tverrfaglig setting. Det blir beskrevet som et behov for videre forskning på hvordan ergoterapeuter blir oppfattet av andre faggrupper utenfor tverrfaglige team. Hensikt: I studentgruppens litteratursøk og funn av tidligere forskning så foreligger det et kunnskapshull innen forventninger og erfaringer om ergoterapi blant andre faggrupper. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke forventninger og erfaringer sykepleiere i kommunehelsetjenesten har til ergoterapi Forskningsspørsmål: 1) Hvilke forventninger har sykepleiere i kommunehelsetjenesten, utenfor tverrfaglige team til ergoterapi? 2) Hvilke erfaringer har sykepleiere i kommunehelsetjenesten, utenfor tverrfaglige team med ergoterapi? Metode: Det er benyttet en kvalitativ tilnærming ved bruk av individuelle intervjuer av fem sykepleiere som er ansatt i kommunehelsetjenesten. Resultat: Hovedfunnene i denne oppgaven ble fordelt på fire temaer: forståelse av ergoterapi, samarbeid, tilrettelegging og andre arbeidsoppgaver. Det kommer frem i resultatene at informantene verdsetter og respekterer ergoterapeuten, men innehar ulik grad av kjennskap til hva en ergoterapeut kan gjøre utenfor arbeidsoppgavene de har på arbeidsplassen. Det kan være antydninger til ulik grad av bevissthet rundt ergoterapeuters kompetanse, og det sees flere likhetstrekk mellom tidligere forskning og studiets resultater. Samtidig poengteres det at et tettere samarbeid i form av tverrfaglige team, bedre koordinering mellom fagprofesjonene og en bedre innføring i ergoterapeuters kompetanse er ønskelig. Konklusjon: Resultatene fra datainnsamlingen i denne oppgaven tilsier at informantene har en forståelse av hva ergoterapeuter gjør på de ulike informantenes arbeidsplasser i dag, og at de verdsettes. Det kommer frem i resultatene at en bevisstgjøring rundt ergoterapi er ønskelig. Det ses av studentgruppen et behov for videre forskning på dette temaet, da gjerne med andre fagprofesjoner og utenfor tverrfaglige team.
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleieres oppfatninger om ergoterapi i kommunehelsetjenesten
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record