Show simple item record

dc.contributor.advisorHamnes, Bente
dc.contributor.authorHaukebø, Merete Risholm
dc.date.accessioned2020-06-04T16:06:01Z
dc.date.available2020-06-04T16:06:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656850
dc.description.abstractBakgrunn: Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig og gratis tjeneste. Den skal være trygg, sikker og preget av kontinuitet. Spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter tidlig og dette kan føre til et økende behov for denne tjeneste i årene som kommer. Hensikt: Studiens hensikt er å få kunnskap om sykepleiere i hjemmesykepleien påvirkes av samvittighetsstress og om det kan være en sammenheng mellom samvittighetsstress og utbrenthet i hjemmesykepleien. Metode: Dette er en tverrsnitts-studie basert på to spørreskjemaer og ble utført våren 2019. Statistisk analyse utført med IBM SPSS Statistics 25.0 for Windows. Deltagere: Sykepleiere med mer enn et års erfaring i hjemmesykepleien. 139 spørreskjema ble delt ut og 53 svar returnert, akseptert svarprosent 33,8. Resultat: Sykepleierne opplever lav grad av samvittighetsstress, men en høyere grad av utbrenthet. Sykepleierne distriktskommunene er signifikant mer utbrent enn sykepleierne i bykommunene. Faktorer som påvirke sykepleierne i høy grad er konflikten familieliv og jobb, mangel på tid til å utføre nødvendig pleie og uforenlige krav i jobben. Konklusjon: Sykepleierne i hjemmesykepleien opplever liten til moderat grad av samvittighetsstress, men selv lav grad av samvittighetsstress ser ut til å føre til utbrenthet og tanken på om å slutte i jobben. Dette kan på sikt få store konsekvenser for distriktene da det var en signifikant høyere andel av utbrenthet i distriktet enn i bykommunene.
dc.description.abstractBackground: Home health care is a 24h free of charge service. It's supposed to be safe, secure characterized by continuity. Hospitals discharge patients early, which can cause an increased need for home health care in the years to come. Aim: The purpose of the study was to gain knowledge about the nurses' in-home health care and if they are affected by stress of conscience and if there is a correlation between the stress of conscience and burnout in-home health care. Method: Cross-sectional study based on two questionnaires performed during spring 2019. Statistical analyses by IBM SPSS Statistics 25.0 for Windows. Participants: Nurses with more than one year of experience in home health care. One hundred thirty-nine questionnaires were handed out, 53 were returned, accepted response rate 33,8% Result: The nurses experiences some level of stress of conscience but a higher level of burnout. The nurses in the district municipalities were significantly more affected by burnout than the nurses in the city municipalities. The factors that affect the nurses the most are the conflict family-work, lack of time to provide less than optimal care, and incompatible demands in their work. Conclusion: The nurses' in-home health care is a little to moderate affected by stress of conscience. It seems that even a low grade of the stress of conscience causes burnout and thinking about quitting their job. This can severely affect the district municipalities since the nurses there were significantly more affected by burnout than the nurses in the city municipalities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamvittighetsstress og utbrenthet i hjemmesykepleien. En tverrsnitts-studie.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record