Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØyvind Kirkevold
dc.contributor.authorJacobsen, Ann-Margret Hasselgård
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:58Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656844
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon Hvordan ressurser skal fordeles er avgjørende for driften av sykehusenheter. Hvor mange sykepleiere må være på jobb for å ivareta pasientenes behov for sykepleie eller sykepleieaktivitet? Nursing Activities Score (NAS) er et pasientklassifikasjonssystem som måler sykepleieaktiviteten på intensiv- og overvåkingsenheter. Verktøyet ble uviklet av en forskergruppe ledet av Miranda i 2003. Denne studien ble utført på Postoperativ/Intensivenhet ved Diakonhjemmet Sykehus. Enheten ivaretar postoperativ, medisinsk og intensiv overvåking av elektive og akutt innlagte pasienter. Hensikt Hensikten med studien var å undersøke om NAS på en vakt kunne forutsi NAS på neste vakt. For å svare på hensikten, ble det undersøkt om andre faktorer påvirket NAS på neste vakt. Andre faktorer var antall pasienter, om pasientene var kirurgiske eller medisinske, om pasientene ble lagt inn akutt eller elektivt og pasientenes kjønn og alder. Metode Studien er en kvantitativ retrospektiv observasjonsstudie med tverrsnittdesign. Dataene er hentet fra sykehusets interne kvalitetsregister og samlet inn i perioden 1. januar til og med 30. juni 2016 og inkluderer 2695 pasienter med 5916 NAS-vaktskår fordelt på 182 døgn. Det ble brukt mulitppel lineær regresjonsanalyse for å analyser om det var sammenheng mellom sykepleieaktivitet og pasientenes kjennetegn på to påfølgende vakter. Resultat Multippel regresjon viste at NAS-nattevakt kunne forklare 55,1% av variasjonen i NAS-dagvakt og NAS-dagvakt kunne foklare 66,9% av variasjonen i NAS-kveldsvakt. Inntil 80% av variasjon i NAS-vaktskår ble forklart av antall pasienter på vakt og NAS-vaktskår på vakten før. Reslutatet endret seg lite når det ble korrigert for pasientkarakteristika. Konklusjon Studien viser at NAS kan bidra til å forutsi sykepleieaktivitet på neste vakt. NAS kan brukes som grunnlag for å utarbeide et praktisk verktøy for å planlegge bemanningen på neste vakt. Nøkkelord Sykepleieaktivtet, Nursing Activiteis Score, intensivsykepleie, overvåking, intensivavdeling, postoperativ, pasientklassifikasjonssystem
dc.description.abstractAbstract Background How to manage resources such as nurse staffing in hospital units, have been discussed since the beginning of hospitals. What are the patients’ needs and how many nurses is necessary to meet these needs? Nursing Activities Score is a patient classification system that assess how much nursing activity a patient receives over a specific period of time in an intensive care unit (Miranda et al., 2003). This study was conducted at Diakonhjemmet Hospital, Postoperative/Intensive Care Unit, that receives both elective or acute surgical and medical patients who needs postoperative, intermediate or intensive care. Aim The aim of this study was to investigate if NAS on one shift could predict NAS on the next shift. To answer that, it was analyzed if NAS was influenced by other factors such as how many patients there where in the unit, if the patients where medical or surgical, if the patients where elective or acute, sex and age. Method It is at quantitative retrospective observational study with cross-sectional design. The study-period was from 1st of January till 30th of June 2016 that includes 2695 patients and 5916 NAS-scores over 182 days. To analyze if NAS could be predicted, the study used multiple linear regression analysis. Result The results where that NAS on nightshift could predict 55,1% of the variation of NAS dayshift and NAS dayshift could predict 66,9% of the variation of NAS evening shift. NAS together with how many patients there where in the unit, can explain up to 80% of the variation of NAS on the next shift. Conclusion The conclusion is that NAS can be used to predict nursing activities from one shift to another. Keywords Workload, Nursing Activities Score, Intensive Care Unit, Critical Care, Postoperative Care, patient classification system
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleieaktivitet - kan det predikeres?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel