Show simple item record

dc.contributor.advisorRedalen, Kathrine Røe
dc.contributor.advisorSkuterud, Lavrans
dc.contributor.advisorHansen, Elisabeth Lindbo
dc.contributor.authorEspedal, Jonas Klausen
dc.date.accessioned2020-06-04T16:00:52Z
dc.date.available2020-06-04T16:00:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656643
dc.description.abstractDenne oppgaven har som mål å utvikle et simuleringsverktøy, som skal gjenskape kalibreringsoppsettet som Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) bruker for å måle radioaktivitet i mennesker. Ved å bruke Monte Carlo-simuleringer, skal simuleringsverktøyet kunne reprodusere tidligere målte kalibreringsresultat. Meningen er å avdekke ulike faktorer som kan hjelpe med å forbedre slike målinger. Ved å identifisere grupper i befolkningen som er mest utsatt for stråling, kan forebyggende tiltak iverksettes for å redusere faren for kreft og andre helseplager. Reindriftsutøvere i områdene som ble mest utsatt etter Tsjernobylulykken, er en slik gruppe. I Norge står DSA som ledende organ for å måle og forebygge radioaktivitet i uønskede områder. De har et mobilt laboratorium, plassert i en container, som inneholder utstyr for å foreta målinger av radioaktivitet i mennesker. Kalibreringen av detektorene i dette laboratoriet blir utført ved å måle menneskeformede fantomer, som inneholder en kjent menge radioaktivitet. Dette oppsettet skal implementeres i simuleringsverktøyet, ved bruk av Geant4 simulation toolkit. Ved å gjenskape og sammenligne utførte kalibreringer med det simulerte oppsettet, kan man få informasjon om hvor nøyaktig simuleringen er. Effektiviteten i de simulerte resultatene viser systematiske feil når de sammenlignes med de målte effektivitetene, noe som understreker hvor viktig korrekt posisjonering av fantom og mennesker under målingene er. Simuleringene bekrefter noen mangler, men avdekker også faktorer som har overraskende stor betydning. Det er gitt noen forslag til løsninger, men siden mengden simuleringer er begrenset, er det ikke nok informasjon til å bekrefte disse. Likevel viser simuleringsverktøyet at det kan brukes videre av DSA for å sørge for mer nøyaktige målinger av radioaktivitet i mennesker.
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to develop a simulation framework, recreating the calibration setup that Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) uses for measuring radioactivity in humans. Applying Monte Carlo simulations, this framework is used to replicate the measured calibration results. The intent is to uncover factors that may contribute to more accurate measurements. By knowing which groups of people are most exposed, preventive measures may be taken to reduce the risk of cancer and other health issues. Due to the Chernobyl disaster, some reindeer herders are among these groups. DSA is responsible for monitoring potential radioactive contamination in Norway, and possesses a mobile laboratory where radioactivity in humans may be measured. Calibration of the detectors is performed by measuring human-shaped phantoms containing known amounts of radioactivity. The calibration setup is implemented into a framework, using the Geant4 simulation toolkit. Factors like weight, height and proximity to the detector may then be studied closely. Virtually recreating the geometries of the calibration setup, and replicating the calibration measurements, yield information on how well the framework represents the real world. The efficiency of the simulated detector shows some systematic discrepancies from measured efficiencies, which highlight the importance of precise phantom and/or person positioning during measurements. Simulations confirm some lacking elements of the virtual setup, while simultaneously uncovering other variables, such as proximity to the detector, that have a surprisingly big effect on the measurements. Some possible solutions, using the performed simulations and calibration data, have been suggested, but since the amount of data is limited, no clear conclusions can be drawn from this. The framework does, however, make it possible for DSA to perform further simulations and produce more calibration data, resulting in more accurate measurements.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMeasurements of radioactive cesium in humans; calibrating detectors using Monte Carlosimulation
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record