Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBakken, Torkild
dc.contributor.authorBull, Marit
dc.date.accessioned2020-06-04T16:00:34Z
dc.date.available2020-06-04T16:00:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656634
dc.description.abstractVerdenshavene blir påvirket av menneskeskapte påvirkninger fra klimaendringer, overfiske, turisme, skipsfartsindustri, olje og gass, og det har derfor aldri før vært viktigere med marin bevaring. Med medvirkning fra interessenter, er innsamling av biologisk materiale essensielt når det foretas vurdering av områder for marint vern, både før og etter et marint verneområde er blitt implementert. Målet med denne studien var å sammenligne innsamling av materiale fra fiskesamfunn i kystområdene til Frøya og Hitra, mellom agnede stereo video-rigger (stereo baited remote underwater video systems - stereo-BRUVs) og agnede fisketeiner. Innsamlet materiale med stereo-BRUVs registrerte høyere antall arter (19 arter fra 9 familier) og artsrikdom per lokalitet (2.60 ± 0.60 SE), sammenlignet med teinene (15 arter fra 7 familier; 1.00 ± 0.18 SE). Stereo-BRUVs ville vært en bedre metode enn teiner for overvåkning av fiskesamfunn på grunn av den høyere artsrikdommen og utbredelsen av arter. Fisketeinene viste bedre potensial enn stereo-BRUVs til å fange kryptiske arter, f.eks. lomre, og ville derfor hatt en høyere nøyaktighet når det kommer til identifikasjon av arter sammenlignet med stereo-BRUVs. Stereo-BRUVs viste en større rekkevidde på lengdemål hos torsk, men hadde få individ over 70 cm sammenlignet med teinene. Lengdemål ble utført i synsfeltet til kameraet med det maksimume antallet individer til en art. Resultater fra denne studien indikerer at biaser oppstår når fisk svømmer in og ut av synsfeltet, og at enkelte fisk vil ikke bli tatt lengdemål av. Dette vil kunne påvirke estimater av artsutbredelse, gjennomsnitt for lengdemål og frekvensen av lengdemål. Resultater fra denne studien fastslår at stereo-BRUVs kan være et verdifullt verktøy i overvåkning av temporale endringer i artsrikdom og artsutbredelse i tempererte farvann med lav diversitet i kystområdene til Frøya og Hitra.
dc.description.abstractAs the oceans of the world undergo anthropogenic impacts from climate change, unsustainable fisheries, and issues related to tourism, oil and gas and the shipping industry, the need for marine conservation efforts such as protected areas has never been more vital. Together with stakeholder’s involvement, sampling of biological data is essential when assessing marine areas for protection, both before and after the implementation of a marine protected area. This study aimed to compare the sampling of fish communities along the coast of Frøya and Hitra, using the two methods: stereo baited remote underwater video systems (stereo-BRUVs) and baited fish traps. Sampling with the stereo-BRUVs recorded a higher number of species (19 species representing 9 families) and a higher species richness per deployment (2.60 ± 0.60 SE), compared to the fish traps (15 species representing 7 families; 1.00 ± 0.18 SE). Because of the higher species richness and abundance, the stereo-BRUVs would be a better method than traps to monitor temporal changes in fish communities. However, the fish traps showed a greater potential for detecting cryptic species, e.g. the Lemon sole, and would, therefore, have a higher certainty when it comes to species identification than the stereo-BRUVS. The stereo-BRUVs was able to sample a wider range of lengths of the Atlantic cod but showed few individuals with lengths above 70 cm compared to the traps. Length measurements were performed in the field of view of the camera with the maximum number of individuals of a single species. Results from this study indicate that biases occur due to fish swimming in and out of the field of view, and that some fish could be excluded from being measured. This could affect estimates for species abundance mean length and length-frequencies at the stations. Results from this study determine that stereo-BRUVs could be a valuable tool in monitoring temporal changes in fish species richness and abundance in the temperate low diversity waters of Frøya and Hitra.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenligning av agnede stereo video-rigger med fisketeiner langs kysten av Frøya og Hitra
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel