Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Bente
dc.date.accessioned2020-03-26T14:58:52Z
dc.date.available2020-03-26T14:58:52Z
dc.date.created2017-02-09T12:00:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2016, 56 (2), 199-207.en_US
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648960
dc.description.abstractLærerstreiken sommeren 2014 var et resultat av lærernes misnøye med de siste års endringer i skolen der lærerne opplevde stadig mer statlig styring og rapportering. Streiken ble utløst av arbeidsgiverens krav om at skolens ledelse skulle kunne disponere mer av lærernes tid. Lærernes misnøye ytret seg som kritikk av økt byråkratisering og økt rapportering som tok tid fra kjerneoppgavene, nemlig god undervisning for elevene. Økt fokus på nasjonale prøver og PISA-tester som mål på skolens (og lærernes) kvalitet i undervisningen, tydet på en økende mistillit til lærerstanden og det arbeidet som ble gjort i skolen. Med utgangspunkt i lærernes misnøye med situasjonen i skolen som bl.a. resulterte i lærerstreiken, argumenterer artikkelen for at den byråkratiseringen som ble kritisert av lærerne er en direkte og logisk konsekvens av de NPM-inspirerte reformene som skulle modernisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Alternativet, tillit til lærerne som profesjonelle yrkesutøvere, er derimot i tråd med byråkratiet slik det ble begrepsfestet av Weber.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.titleTilbake til byråkratiet? Weber, byråkratiet og lærerstreikenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber199-207en_US
dc.source.volume56en_US
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-291X-2016-02-04
dc.identifier.cristin1448846
dc.description.localcodeThis article will not be available due to copyright restrictions (c) 2016 by Universitetsforlageten_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record