Show simple item record

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesen
dc.contributor.authorBjørkheim, Marielle
dc.contributor.authorHegg, Emma
dc.date.accessioned2020-03-17T08:29:24Z
dc.date.available2020-03-17T08:29:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2647091
dc.description.abstractSeksualitet er en sentral del av menneskers liv og helse. Som psykolog bør man derfor ha høy kompetanse og kunne møte klienter med behov for å snakke om seksualitet på en god måte. Til tross for seksualitet sin sentrale posisjon er det blitt gjort lite forskning på seksualitet i terapi. Formålet med denne studien er å undersøke norske psykologers holdninger til og kompetanse om seksualitet i terapi, og hvordan dette er påvirket av deres alder, kliniske erfaring og seksuelle orientering. Vi ønsket også å undersøke hva som kan predikere hvorvidt psykologer tar opp seksualitet med sine klienter. Vi samlet inn data fra 300 norske psykologer gjennom et elektronisk spørreskjema distribuert via Facebook og e-post. Resultatene viser at 9 av 10 psykologer som deltok i studien er enige i at seksualitet er en viktig del av menneskers psykiske helse og at de har seksuelt liberale holdninger. Majoriteten av psykologene er noe uenige i at det er ubehagelig å ta opp seksuelle tema i terapi. Kun 29% av psykologene har deltatt på sexologiske kurs/utdanning, og over halvparten mener at de ikke har nok kunnskap om seksualitet. Psykologene har også lav kompetanse om seksuelle dysfunksjoner, og lite erfaring med å behandle disse. De eldste psykologene og psykologene med mest klinisk erfaring er de som oppgir å ha høyest sexologisk kompetanse. Vi ser at psykologene ganske sjelden eller av og til spør om seksuelle tema i terapi. Mer positive holdninger og høyere oppgitt kompetanse fører til at psykologene oftere tar opp seksuelle tema. Det at de ikke spør mer ser ut til å henge sammen med at de har lite erfaring med behandling av seksuelle dysfunksjoner og at deres selvopplevde kompetanse er ganske lav. Seksualitet bør i større grad innlemmes i psykologutdanningene og i klinisk praksis gjennom fagdager, workshops og kurs om seksualitet som kan bidra til økt kompetanse og mer positive holdninger til seksualitet hos kliniske psykologer. Disse tiltakene vil både kunne føre til en bedre behandling og at psykologene oftere tar opp seksualitet i terapi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDu må tørre å spørre: En undersøkelse av norske psykologers kompetanse om og holdninger til seksualitet i terapinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record