Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannesen, Berit Overå
dc.contributor.authorSelle, Lene
dc.date.accessioned2020-02-12T14:21:00Z
dc.date.available2020-02-12T14:21:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641358
dc.description.abstractHelsestasjonen 0-5 år er en av de store forebyggende arenaene for barn og unge, og blir trukket frem som essensiell for tidlig intervensjonsarbeid (Helse og omsorgsdepartementet, 2007). Helsesykepleiere er kjernepersonellet ved helsestasjonen, og er den eneste kategorien av helsepersonell som har forebyggende helsearbeid som hovedansvar (Skogen, Smith, Aarø, Sigveland & Øverland, 2018). Formålet med denne studien var å se på hvordan det forebyggende arbeidet foregår ved helsestasjonenes rutinemessige kontroll for barn fra 0-2 år. Jeg har sett på hva som var fokuset og målet til slike kontroller, og hva slags råd og veiledning helsesykepleiere ga småbarnsforeldre. Datamaterialet ble samlet gjennom observasjon og lydopptak av åtte kontroller ved fire ulike helsestasjoner, med fem forskjellige helsesykepleiere. Materialet bestod også av intervju med foreldrene. Diskursanalysen viste at måten helsesykepleierne konstruerer forståelsen av barns utvikling i samtalen med foreldrene, samsvarer med «distal style». Denne stilen har blitt trukket frem som en vestlig foreldrestil der psykologisk autonomi blir sett på som en viktig utviklingsoppgave (Lamm et al., 2014). Det helsesykepleierne formidlet var helt i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer til helsestasjon 0-5 år, og det var et stort samsvar i det de fem helsesykepleierne formidlet til familiene. Dette samsvaret gjør det svært sannsynlig at funnene i denne studien også er representative for det som kommuniseres av helsesykepleiere ved andre norske helsestasjoner. Basert på funnene virket det forebyggende arbeidet ved helsestasjonen hovedsakelig til å være knyttet opp mot styrking av foreldrene, og barn-foreldre dyaden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleForståelser av barns utvikling: En kvalitativ studie av helsestasjonskontroller for spedbarn i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record