Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyum, Truls
dc.contributor.authorKornev, Sergej Chernyahovsky
dc.date.accessioned2020-02-12T14:14:26Z
dc.date.available2020-02-12T14:14:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641346
dc.description.abstractPsykopatiske individer beskrives vanligvis som følelsesløse og kalde. I motsetning til dette flere teoretikere foreslått internalisert skam i personlighetsorganisering, etterfulgt av emosjonell dysregulering og eksternaliserende forsvar, som underliggende faktorer ved psykopatisk atferd. Utvikling av både utløsende og opprettholdende faktorer for skam ved psykopati er imidlertid lite beskrevet i forskningslitteratur. Denne oppgaven undersøker teoretisk mulige faktorer som kan predisponere og forsterke skam og etterfølgende dominans. I Eriksons psykososiale utviklingsmodellen relateres utviklingsbegrensninger i autonomi og arbeidslyst (mestring) til skam- og mindreverdighetsopplevelse, som farger identitetsdannelse. Hemming av disse utviklingsmilepælene kan i et felleskap-agens perspektiv konseptualisters som utilfredsstilt agens. Her relateres de til egotisme, eksploreringstrygghet, samt omsorgskvalitets rolle i dannelse av callous-unemotional-trekk. Hypoteser testes basert på data innhentet fra høysikkerhetsfengselsinnsatte med psykopati (N=16), og en kontrollgruppe med studenter uten diagnose i PF-spektret (N=35). Effektstørrelsene for gruppeforskjeller baseres på justert Glass delta Δ* og Hedge’s g, mens Kendall’s-tau-b anvendes for å undersøke assosiasjoner. BCa Bootstrap CI brukes som overordnet signifikanskriterium for analysene. Resultatene bekrefter signifikant forhøyde skårer på opplevelse av skam og tidlige, negative leveregler (skam/defekt, avhengighet/inkompetanse, mislykkethet, underkastelse og grandiositet) i psykopatigruppe. Det er direkte assosiasjoner mellom opplevelse av skam og utilfredsstilt agens ved psykopati, som var fraværende i kontrollgruppen. Tilsvarende gruppeforskjeller ble funnet mellom utilfredsstilt agens og grandiositet. I sum peker resultatene på utilfredsstilt autonomi og arbeidslyst (mestring) for opprettholdelse av skam og dominans hos personer med psykopati. I slutten belyses flere begrensninger ved studiedesign, og det gis forslag til veien videre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectpsykopatinb_NO
dc.subjectskamnb_NO
dc.subjectagensnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.titleDominans og skam ved psykopati: Et utviklingspsykologisk perspektiv - Pilotstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel