Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRabben, Magne Brekke
dc.contributor.authorThomassen, Øyvind
dc.date.accessioned2020-02-07T12:39:52Z
dc.date.available2020-02-07T12:39:52Z
dc.date.created2019-05-10T11:27:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHistorisk Tidsskrift (Norge). 2019, (01), 68-86.nb_NO
dc.identifier.issn0018-263X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640435
dc.description.abstractArtikkelen analyserer tvang ved Kriminalasylet under asylets to første bestyrere, Waldemar Bødtker og Hans Evensen, i perioden 1895–1915. Kriminalasylet var en spesialinstitusjon for mannlige kriminelle sinnssyke, og hadde som oppgave både å være en behandlingsanstalt og å sikre samfunnet fra potensielt farlige pasienter. Derfor hadde asylet i praksis en posisjon tilhørende både sinnssykeomsorgen og fengselsvesenet. Det var formelt en medisinsk institusjon, men ansvaret var lagt under Justisdepartementet. Artikkelen argumenterer for at bestyrerne av denne grunn hadde en todelt tilnærming til tvangsmiddelbruk. De fleste pasientene opplevde en hverdag i tråd med psykiatriens daværende idealer om human behandling, samtidig som enkeltpasienter som ble oppfattet som spesielt farlige, levde under et meget strengt tvangsregime med kontrollmetoder hentet fra fengselsvesenet. Dette illustreres gjennom pasienthistorier. Studien bygger blant annet på pasientjournaler og avdelingsrapporter fra asylets arkiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleHumanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915nb_NO
dc.title.alternativeControl, coercion and humane treatment at Kriminalasylet 1895–1915nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber68-86nb_NO
dc.source.journalHistorisk Tidsskrift (Norge)nb_NO
dc.source.issue01nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-2944-2019-01-05
dc.identifier.cristin1696879
dc.description.localcodeÅpen tilgang - Creative Commons (CC BY-NC 4.0)nb_NO
cristin.unitcode194,62,65,0
cristin.unitcode1920,21,0,0
cristin.unitnameInstitutt for historiske studier
cristin.unitnamePH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal