Show simple item record

dc.contributor.advisorEikemo, Terje Andreas
dc.contributor.advisorMartinussen, Pål Erling
dc.contributor.authorAlmås, Helge Norvik
dc.date.accessioned2020-01-01T15:00:07Z
dc.date.available2020-01-01T15:00:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634528
dc.description.abstractUnder-fem dødelighet fortsetter å være en global folkehelsebekymring. Ved å bruke data fra Demographic and Health Survey, Worldwide Governance Indicators og World Development Indicators vil denne masteroppgaven I) Studere forholdet mellom styring og under-fem dødelighet i lav – og mellominntektsland II) Undersøke formen på utdanningsgradienten i under-fem dødelighet i lav – og mellominntektsland. III) Overvåke hvordan ulikheter i under-fem dødelighet basert på mors utdanning har utviklet seg fra perioden 1985-2000 til 2001-2017. Studien finner sammenheng mellom én av seks indikatorer på «god styring». Politisk stabilitet og fravær av vold har en negativ effekt på under-fem dødelighet i lav - og mellominntektsland. Den logistiske flernivåanalysen viser dog at variabler på individnivå – og spesielt mors utdanning – har sterkest negative effekter på under-fem dødelighet. Studien viser videre at 60 av 86 lav – og mellominntektsland har en utdanningsgradient i under-5 dødelighet, hvor de lavt utdannede mødrene kommer verst ut. De fleste lav – og mellominntektsland har synkende under-fem dødelighet og barn født av mødre med de laveste utdanningsnivåene har størst reduksjon i under-fem dødelighet. Til slutt viser studien en tendens til at absolutte ulikheter mellom mors utdanningsnivå og under-fem dødelighet synker i 25 av 37 lav – og mellominntektsland. Politisk uro, krig, konflikt og dype sosiale forskjeller er to sider av samme sak; dårlig styring i lav – og mellominntektsland. Utvikling av stabile politiske institusjoner og redusering av sosioøkonomiske forskjeller må være fokuset om under-fem dødelighet skal fortsatte å synke.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleGovernance, socio-economic inequalities and child mortality in low - and middle-income countries (LMICs)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record