Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Tore
dc.contributor.advisorLindkvist, Carmel Margaret
dc.contributor.authorHæhre, Anne
dc.date.accessioned2019-12-12T12:03:17Z
dc.date.available2019-12-12T12:03:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2632954
dc.description.abstractMasteroppgaven skal besvare følgende problemstilling: «Har det noe verdi og interesse for dagens boligkjøpere at boligene er miljøvennlige og hvordan kan eiendomsutviklere påvirke boligkjøpere til å velge en miljøvennlig bolig?». Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for å besvare problemstillingen: 1. Hva er en boligkjøper sin motivasjon for kjøp av en miljøvennlig bolig? 2. Kan en miljøvennlig bolig medføre en økt betalingsvilje? 3. Oppleves det en økt etterspørsel etter miljøvennlige boliger? 4. Gjør eiendomsutviklere noen tiltak overfor boligkjøpere for å øke bevisstgjøringen rundt miljøvennlige boliger? Masteroppgavens resultater er innhentet ved bruk av kvalitativ og kvantitativ metode, herunder litteratursøk, dybdeintervjuer og spørreundersøkelser. Dybdeintervjuer er gjennomført med 6 eiendomsutviklere, 3 interesseorganisasjoner, 2 eiendomsmeglere og 1 bank. Spørreundersøkelsen er sendt ut til boligkjøpere av fem ulike boligprosjekter. Dagens boligkjøpere finner både en verdi og interesse i miljøvennlige boliger. Denne verdien og interessen er påvirket av en rekke faktorer som blant annet motivasjon ved kjøp, boligens kvaliteter, bevisstgjøring, betalingsvilje og boligmarkedet, hvor alt må ses i sammenheng. Eiendomsutviklerne gjør i dag en rekke tiltak for å påvirke boligkjøperne, men har likevel et stort forbedringspotensial. Dette påvirker boligkjøpernes interesse og verdi for miljøvennlige boliger, som videre kan føre til en økt etterspørsel, betalingsvilje og en økt utvikling av miljøvennlige boliger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVerdien av en miljøvennlig eiendomsutvikling for boligkjøperenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel