Show simple item record

dc.contributor.advisorWaldum, Helgenb_NO
dc.contributor.advisorSandvik, Arne Kristiannb_NO
dc.contributor.authorVallner, Sindrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:17:10Z
dc.date.available2014-12-19T14:17:10Z
dc.date.created2014-04-30nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier715145nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263233
dc.description.abstractIntroduksjon: Norge har i dag den høyeste forekomsten av CRC i Norden. Insidensen av CRC har i mange tiår vært økende, men tall fra det siste tiåret viser stabilisering. Gullstandarden for å diagnostisere CRC og premaligne tilstander er kolonoskopi som er en svært krevende undersøkelse og det hender at patologi blir oversett. Denne studien tar sikte på å avklare om man overser CRC eller forstadier til CRC ved Avdeling for fordøyelses og leversykdommer St. Olavs Hospital, og om oppfølgingsopplegget ved forstadier til CRC (polypper) fungerer etter hensikten og forebygger CRC Metode: Det elektroniske journalsystemet ved Gastroenterologisk laboratorium, St. Olavs Hospital ble brukt for å identifisere pasientene. Dette inneholder en beskrivelse av undersøkelsen med funn samt resultat fra undersøkelsen av eventuelle vevsprøver. Personer med familiær kreftdisposisjon, inflammatorisk tarmsykdom og kreft i fordøyelsesorganene som enten var kjent fra tidligere eller diagnostisert ved undersøkelsen ble ekskludert. 1736 personer med normale funn eller polyppfunn ble registrert med personnummer og funn, og koblet mot Kreftregisterets registrerte CRC og premaligne tilstander i 5-årsperioden etter undersøkelsen. Studien har blitt godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og alle personopplysningene ble avidentifisert før analysen. Resultater: 4 av 1736 personer fikk påvist CRC i oppfølgingsperioden. 2 tilfeller var CRC sikkert oversett ved kolonoskopien, 1 tilfelle var sannsynlig oversett og 1 tilfelle var mulig oversett. Alle tilfellene av CRC var lokalisert i høyre colonhalvdel, henholdsvis cøcum, høyre fleksur, ascendens og transversum. 1 person som var satt opp til kontroll for adenomer fikk påvist CRC i oppfølgingsperioden. Konklusjon: Sett i forhold til det store antall kolonoskopier og colorectale cancere, er det oversett få cancere ved kolonoskopi og våre resultater viser at oppfølgingsregimet for premaligne tilstander forebygger CRC. Det er en liten risiko for å overse CRC ved kolonoskopi og det er viktig å tilstrebe en fullstendig undersøkelse der hele høyre colonhalvdel blir inspisert i en godt tømt tarm.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultetnb_NO
dc.titleForekomst av kolorektalkreft i en 5-års periode etter negativ colonoscopi, eller etter påvist adenomatøs polyppnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultetnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record