Show simple item record

dc.contributor.advisorWaage, Andersnb_NO
dc.contributor.authorNesje, Øyvind Vestermonb_NO
dc.contributor.authorVik, Alexander Bergenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:17:02Z
dc.date.available2014-12-19T14:17:02Z
dc.date.created2014-04-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier713781nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263215
dc.description.abstractBakgrunn: 25-50% av venøse tromboembolismer (VTE) regnes som uprovoserte. Mange av disse pasientene er kandidater for livslang antikoagulasjonsbehandling. Nye retningslinjer for behandling av disse pasientene er i ferd med å innføres i Norge. Disse retningslinjene avviker fra vanlig norsk praksis både med tanke på hvilke risikofaktorer for residiv som vektlegges og med tanke på behandlingsvarighet. Spørsmålet om livslang behandling etter uprovosert VTE har blitt omtalt som det viktigste ubesvarte spørsmålet i VTE-sammenheng i dag. Enhver lege som initierer livslang antikoagulasjonsbehandling må ta stilling til langtidsrisiko for residiv og terskelrisiko for livslang behandling. Terskelrisiko er viktig i denne sammenhengen, men lite omtalt i litteraturen. I denne hovedoppgaven har vi undersøkt hvilke oppfatninger medisinstudenter på sjette studieår har rundt disse begrepene. Materiale og metode: Datagrunnlaget i oppgaven er besvarelser på spørreskjemaer utfylt på internett. Vi sendte e-poster med en lenke til spørreskjemaet til studentene på sjette studieår ved de fire medisinske fakultetene i Norge. Undersøkelsen bestod av 3 spørsmål knyttet til en fiktiv pasients sykehistorie. Svarandelen er beregnet til 37%. Resultater: På spørsmål om tiårs residivrisiko for uprovosert VTE var det svært spredte svar (gjennomsnitt på 47,7% med standardavvik på 23,4%). Når det gjelder bestemmelse av terskelrisiko for permanent behandling med Marevan® fant vi et gjennomsnitt på 30,4% med standardavvik på 18,9%. Diskusjon: Det å kunne bestemme en korrekt terskelrisiko forutsetter at behandler har en formening om langsiktig residivrisiko  for VTE og blødningsrisiko ved antikoagulasjonsbehandling. Flere faktorer kan bidra til spredningen i vår undersøkelse: i) det er få studier for langtidsrisiko når det gjelder uprovosert VTE og det er tvilsomt om det finnes reell kunnskap om dette; ii) tallene for årlig blødningsrisiko er usikre; og iii) det kan være ulik vekting av de individuelle risikofaktorene som påvirker langtidsrisiko. Gjennomsnittet for terskelrisiko i vår undersøkelse vil tilsvare en nokså lav blødningsrisiko når man balanserer antall dødsfall i en tiårsperiode.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultetnb_NO
dc.titleMarevan® som sekundær VTE-profylaksenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultetnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record