Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Hansnb_NO
dc.contributor.advisorStøylen, Asbjørnnb_NO
dc.contributor.authorAase, Sveinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:16:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:16:37Z
dc.date.created2008-02-18nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier123529nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-6986-5nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263103
dc.description.abstractUltralyd er i dag et standardverktøy innen hjertediagnostikk. Analyse av ventrikkelfunksjon gjøres subjektivt ved å se på gråskala ultralydopptak av hjertet. Dette gjør dokumentasjon og opplæring vanskelig. Det er derfor ønskelig med kvantitative mål på ventrikkelfunksjon. Kvantitative metoder kan benytte høy tidsoppløsning og dermed også registrere flere detaljer. To teknikker for kvantitativ ventrikkelanalyse er vevs-Doppler og speckle tracking (mønsterfølging). Ved bruk av disse teknikkene er det viktig å sikre kvaliteten av resultatene samtidig som analyseprosessen kan gjennomføres så effektivt som mulig. I denne avhandlingen presenteres flere metoder for å sikre kvalitet og øke effektivitet ved kvantitativ ventrikkelanalyse som alle er relatert til bruk av høy tidsoppløsning. For å kunne gjøre effektiv ventrikkelanalyse behøves analyseverktøy. Et slikt verktøy som fungerer med både vevs-Doppler og speckle tracking presenteres i denne avhandlingen. Dette verktøyet har gjort flere store kliniske studier mulig. Ved analyse av hendelsene som skjer innen en hjertesykel er det viktig å dele opp hjertesykelen i ulike faser. Venstre ventrikkels tømmingsfase avsluttes ved at aortaklaffen lukkes, og denne hendelsen må derfor bestemmes før kvantitative parametre i slutten av tømmingsfasen og i overgangen til fyllingsfasen kan bestemmes. I denne avhandlingen vurderes og testes ulike kandidater for bestemmelse av lukkingen. To gunstige kandidater i hastighetskurver fra basale deler av ventrikkelen ble funnet: andre nullkryssing etter tømming og høyeste positive akselerasjon etter tømming før fylling. Et eget bidrag viser at den siste av disse kan bestemmes automatisk. For å oppnå høy tidsoppløsning kreves høy datarate. En populær metode for å øke datarate er flere parallelle mottaksstråler for hver sendestråle. I vanlig gråtoneavbilding av hjertet er det imidlertid observert at dette medfører uønskede linjelignende strukturer i bildet. I denne avhandlingen vises det at årsaken til dette er at de parallelle strålene deformeres når de passerer strukturene mellom hjertet og proben. Avhandlingen inneholder også et bidrag som viser hvordan bruk av parallelle mottakstråler kan medføre at vevs-Doppler kurver blir hentet fra et annet sted i hjertet enn det intensjonen var. Samlet er avhandlingen et bidrag til fortsatt utvikling og forbedring av kvantitative ultralydmetoder innen hjertediagnostikk.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherDet medisinske fakultetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:53nb_NO
dc.relation.haspartBjork-Ingul, Charlotte; Aase, Svein Arne. Automated strain and strain rate. Myocardial Imaging - Tissue Doppler and Speckle Tracking: 278-287, 2007.nb_NO
dc.relation.haspartAase, Svein Arne; Stoylen, Asbjørn; Bjork-Ingul, Charlotte; Frigstad, Sigmund; Torp, Hans. Automatic Timing of Aortic Valve Closure in Apical Tissue Doppler Images. Ultrasound in Medicine and Biology. (ISSN 0301-5629). 32(1): 19-27, 2006.nb_NO
dc.relation.haspartAase, Svein Arne; Stoylen, Asbjørn; Torp, Hans. Aortic Valve Closure: relation to tissue velocities by Doppler and speckle tracking in normal subjects. European Journal of Echocardiography. (ISSN 1525-2167), 2008.nb_NO
dc.relation.haspartBjåstad, Tore; Aase, Svein Arne; Torp, Hans. The Impact of Aberration on High Frame Rate Cardiac B-Mode Imaging. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. (ISSN 0885-30101). 51(1): 32-41, 2007.nb_NO
dc.subjecthearten_GB
dc.subjectultrasounden_GB
dc.subjectDoppleren_GB
dc.subjectMEDICINE: Physiology and pharmacology: Physiology: Medical technologyen_GB
dc.titleMethods for improving quality and efficiency in quantitative echocardiography: Aspects of using high frame ratenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultetnb_NO
dc.description.degreePhD i medisinsk teknologinb_NO
dc.description.degreePhD in Medical Technologyen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record