Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Kristine Alise
dc.date.accessioned2019-11-22T11:43:39Z
dc.date.available2019-11-22T11:43:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630059
dc.description.abstractOppgaven har som mål å bidra til kunnskap om mellomlederes forståelse og utøvelse av sin rolle i en norsk industribedrift i endring, og utfordringer knyttet til dette. Gjennom en kvalitativ tilnærming søker studien å utforske og frembringe en rik beskrivelse av mellomle-dernes egne opplevelser. Studien ble gjennomført i samarbeid med to eksterne produksjonsbe-drifter i Norge. Data ble samlet inn ved bruk av semistrukturerte kvalitative forskningsintervju og ana-lysert ved bruk av en overordnet induktiv tematisk analyse. Tematisk analyse ble valgt fordi det er en metode som er godt egnet for å kategorisere og analysere store datamengder og iden-tifisere tema på tvers av intervjutranskript. Den tematiske analysen resulterte i tre hovedte-maer: Tema 1: Operativ leder, som omhandler rollen som operativ leder i produksjonen, tema 2: Støttende rolle, som omhandler det å støtte, hjelpe og bidra til at de ansatte har det bra og trives på jobb, tema 3: Kommunikator, dreier seg om mellomleders rolle som kommunikator og formidler og mottaker av informasjon. Oppsummert kan det sies at resultatene fra studie samsvarer med tidligere forskning på sunne omstillingsprosesser. I lys av resultater og presentert teori fremmes fire anbefalinger for bedrifter som står i eller planlegger gjennomføring av organisatorisk endring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av mellomleders utøvelse og forståelse av egen rolle i norske produksjonsbedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record