Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyrli, Tone Rian
dc.contributor.authorMehus, Ingar
dc.date.accessioned2019-11-22T08:21:07Z
dc.date.available2019-11-22T08:21:07Z
dc.date.created2015-07-08T22:15:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTidsskrift for ungdomsforskning. 2015, 15 (1), 51-77.nb_NO
dc.identifier.issn1894-1036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629970
dc.description.abstractOrganisert idrett blir trukket frem som en verdifull arena i en rekke sammenhenger, og anses som viktig for barn og unges oppvekst. Likevel vet vi at idretten har vanskelig for å leve opp til målsettingen om «Idrett for alle», og det blir dermed viktig å undersøke om det er systematiske skjevheter i rekruttering og frafall. Denne artikkelen undersøker ungdoms ulikhet i idrettsdeltagelse i lys av kjønn, majoritets- og minoritetsbakgrunn og sosioøkonomisk status. Resultatene viser at guttene rekrutteres til den organiserte idretten i større grad enn jentene og at jentene faller tidligere fra. Ungdom med minoritetsbakgrunn rekrutteres i mindre grad enn unge med majoritetsbakgrunn, men mønstret for frafall er likt på tvers av bakgrunn. Sosioøkonomisk status har betydning for frafall gjennom at ungdom fra familier med lav sosioøkonomisk status avslutter organisert idrettsaktivitet tidligere enn ungdom fra familier med høy sosioøkonomisk status. Dataene er hentet fra ungdomsundersøkelsen i Trondheim (UngHiT), 2009, og analysene omfatter ungdommer i første og andre klasse på videregående skole (N=1907).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleUlikhet i rekruttering og frafall i den organiserte idretten i Trondheimnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber51-77nb_NO
dc.source.volume15nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for ungdomsforskningnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1253089
dc.description.localcodeOpphavsrett 2016 Tone Rian Myrli, Ingar Mehus Creative Commons License Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,67,25,0
cristin.unitnameInstitutt for sosiologi og statsvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal