Show simple item record

dc.contributor.advisorMehus, Ingar
dc.contributor.authorMaterstvedt, Anna
dc.date.accessioned2019-11-10T15:00:10Z
dc.date.available2019-11-10T15:00:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627525
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke om det er en sammenheng mellom grad av selvbestemt motivasjon og ansattes intensjon om å delta i treningstilbud i regi av bedriften. Undersøkelsen er gjort i en bestemt bedrift i Trøndelag som har flere treningsrelaterte tilbud til sine ansatte utenfor arbeidstiden. Studien er basert på en kvantitativ tilnærming med bruk av spørreundersøkelse der norske versjoner av spørreundersøkelsene BPNES og BREQ-3 har blitt besvart av ansatte i bedriften (n=82). Den teoretiske rammen for studien baserer seg på motivasjonsteorien «Self-Determination Theory» utviklet av Deci og Ryan (1985), med særlig vekt på innflytelsen til og tilfredsstillelse av grunnleggende psykologiske behov og ulike former for motivasjon. Resultatene dokumenterer at intensjonen om å delta i treningstilbudene i regi av bedriften har mest å gjøre med opplevelser av kompetanse og identifisert regulering. Intensjonen om å delta på annen trening er i større grad basert på opplevelser av autonomi og innlemmet regulering. Ytre regulering har en innvirkning på treningsintensjonen når den er kombinert med fysisk aktivitet. Lav grad av ytre regulering sammen med høy fysisk aktivitet virker inn på intensjonen om å delta i treningstilbudene, og høy grad av ytre regulering sammen med høy fysisk aktivitet virker inn på intensjonen om å delta på annen trening. Funnene viser betydningen av selvbestemt motivasjon for ansattes intensjon om å delta i treningstilbud i regi av bedriften.
dc.description.abstractThe aim of the present study is to examine a possible correlation between degree of self-determined motivation and employees' intention to make use of exercise facilities and participate in exercise arrangements offered to them by their employer. The study was carried out at a particular company in Trøndelag that provides such outside working hours, utilising a quantitative approach that uses a Norwegians translations of the questionnaires BPNES and BREQ-3. All respondents are employed within the company (n=82). The study's theoretical framework is based on the theory of motivation as developed by Deci and Ryan (1985), known as «Self-Determination Theory», which emphasises the impact of, and the satisfaction of, basic psychological needs as well as different forms of motivation. It is documented that the intention to participate in the ways described above is mainly linked to experience of one's competence (cf. the need for competence) and to identified regulation. The intention to parttake in other types of exercise is to a larger extent based on perceived autonomy (cf. the need for autonomy) as well as introjected regulation. When combined with physical activity, external regulation impacts on the intention to exercise. Low degree of external regulation paired with intensified physical activity impacts on the intention to be a part of what the company offers in terms of exercise. Furthermore, high degree of external regulation together with intensified physical activity impacts on the intention to participate in other sorts of exercise. The findings illustrate the importance of self-determined motivation when it comes to employees' intention to exercise within the framework set up by the company.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotivasjon for trening
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record