Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorVistnes, Alexander
dc.date.accessioned2019-11-06T13:56:37Z
dc.date.available2019-11-06T13:56:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626967
dc.description.abstractRegjeringen vedtok i 2014 å videreføre kommunereformen (Regjeringen.no, 2019), med mål om større kommuner som kan gi bedre tjenester, utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Siden 2014 har det blitt gjennomført flere kommunesammenslåinger, og fra 2020 skal det være 356 kommuner i Norge. Totalt i reformen fra 2014 skal 119 kommuner bli til 47 nye. Siden reformen ble videreført i 2014, har man gjort seg noen erfaringer fra sammenslåingsprosesser. Disse erfaringene er gjort tilgjengelig fra Regjeringen sine nettsider (Regjeringen, 2019). Her finner man også aktuelle tema, samt verktøy som kan være nyttige når kommuner skal slå seg sammen. Det kan være krevende når to eller flere skal bli til én. Involvering av berørte ansatte har vist seg å være fornuftig for å få til gode prosesser. Videre viser teori og forskning at når ledere og medarbeidere får medvirke enten direkte eller via tillitsvalgte, så blir endringsprosessene bedre. De kan ta litt lenger tid, men det kan føre til et bedre resultat. Kommunene Tjøme og Nøtterøy er to av kommunene som valgte å slå seg sammen fra 01.01.2018, og den nye kommunen fikk navnet Færder. Dette var en frivillig sammenslåing. I denne oppgaven har jeg forsket på hvordan nettopp en del av de som ble mest berørt, de ansatte i kommuneadministrasjonene, opplevde å bli involvert og få medvirke i sammenslåingsprosessen til det som ble til Færder kommune. Både ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har blitt intervjuet, og til sammen fikk jeg tilgang til å snakke med ni informanter. Erfaringene fra sammenslåingen til Færder, basert på intervjuene, viser at det her har vært en åpen og god prosess, der de ansatte har opplevd involvering og medvirkningsmuligheter, enten direkte eller via tillitsvalgte. Videre kommer det frem at en tydelig ledelse med positivt fokus har vært drivende for å få til en god endringsprosess. I oppgaven vil jeg komme inn på erfaringene informantene har gjort gjennom prosessen, både av hva som har vært bra og hva som kunne vært bedre. Videre har de kommet opp med noen gode råd som kan være greit å ha med seg på veien videre. I min forsking har jeg gjennom prosessen og i intervjuene også gjort noen observasjoner som jeg kommer tilbake til i oppgavens konklusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInvolvering og medvirkning i en kommunesammenslåingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record