Show simple item record

dc.contributor.advisorGjøsund, Gudveig
dc.contributor.authorGjengaar, Janne Beate
dc.date.accessioned2019-11-06T13:00:39Z
dc.date.available2019-11-06T13:00:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626939
dc.description.abstractDe nasjonale og globale samfunnsendringene er omfattende og raske, og virkningene er på mange områder uforutsigbare. Betydningen av kunnskap, kvalitet og høy kompetanse øker, og utviklingen i samfunnet avspeiler seg direkte i forventninger og krav til universitetene og dets enheter. Det stilles nå andre krav i et samfunn og arbeidsliv som er i konstant forandring. Rammer og forutsetninger for valg av organisasjonsformer endres, og ofte er endringene tvunget frem gjennom endring i organisasjonenes omgivelser. I kunnskapsorganisasjoner hvor mange ansatte har høy, spesialisert kompetanse, skjer det en rask faglig utvikling med økende krav til samarbeid, innflytelse og medvirkning. Dette gjelder både på tvers av fagfelt og funksjonsområder noe som medfører behov for nye og endrede organiseringsformer. Det igjen påvirker lederrollen og måten ledelse utøves på. Hensikten med studien er å gjøre en kvalitativ undersøkelse av innføring av teamorganisering i en kunnskapsorganisasjon ved å studere hvordan NTNU Universitetsbiblioteket har gjennomført endringsprosessen med innføring av teamorganisering. Oppgaven undersøker hvordan ledere og ansatte har opplevd behov for teamorganisering, ledernes opplevelse av sine roller i endringsprosessen og hvordan ansatte har opplevd forankring og medvirkning. For å belyse problemstillingen benyttes ulike teoretiske perspektiver knyttet til organisasjoner, organisasjonskultur, endring og ledelse. Studiet er gjennomført som en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av ti informanter som utgjør empirien, og analysemetoden har et induktivt design med en tematisk tilnærming. Resultatene viser at det er vanskelig å gjennomføre organisasjonsendringer dersom behovet for endringen ikke har den nødvendige forståelse, fokus og tilslutning fra både mellomledere og ansatte. Lederne må kommunisere endrede rammebetingelser fra omgivelsene slik at de ansatte forstår og har kunnskap om de utfordringer organisasjonen møter fremover. Lederne må også ha forståelse for egen rolle, og kunne se sammenhengen mellom strukturelle og kulturelle forhold i en endringsprosess. Det er også viktig at de ansatte aktivt bidrar og involverer seg ved at det legges til rette for reell medvirkning for å skape eierskap og entusiasme i endringsprosessen. Dette er alle forutsetninger for å få frem gode løsninger og måloppnåelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av innføring av teamorganisering i en kunnskapsorganisasjon – Hvordan har NTNU Universitetsbiblioteket gjennomført endringsprosessen med innføring av teamorganisering?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record