Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorKarim, Broska
dc.date.accessioned2019-11-04T14:29:49Z
dc.date.available2019-11-04T14:29:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626457
dc.description.abstractDenne oppgaven bruker kompleksitetsteori og organisasjonsteori for å forsøke å forklare visse utfordringer i store bygge- og anleggsprosjekter. Gjennom en empirisk undersøkelse kartlegges de viktigste temaer i bygge- og anleggsprosjekter med relevans til prosjektkompleksitet. Oppgaven munner ut i en kompleksitetsmodell som oppsummerer forståelsen av kompleksitet i bygge- og anleggsprosjekter i både en teknisk, økonomisk og organisatorisk kontekst. Modellen er ment både som en analysemodell og en mental modell som skal bidra til bedre forståelse og bedre håndtering av kompleksitet i prosjekter. Kompleksitetsmodellen består av tre kompleksitetsringer, som representerer henholdsvis produktkompleksitet, ekstern kompleksitet og systemkompleksitet. I hver ring er fire temaer drøftet som kompleksitetsfaktorer. Disse faktorene påvirker eksistens og styrke av seks kompleksitetsdrivere: flertydighet, usikkerhet, uforutsigbarhet, tempo, avhengighet og endringer og dynamikk. Kompleksitetsfaktorer og -drivere utgjør sammen det som kan forstås som «objektiv kompleksitet» i prosjekter. Oppgaven definerer også relativ kompleksitet, som består av organisatoriske kvaliteter i prosjekter. Organisatoriske kvaliteter er kilde for menneskelige og mellommenneskelige kompleksiteter, samtidig som de representerer forutsetning for å håndtere objektiv kompleksitet. Den relative kompleksiteten inkluderer også aktørkompleksitet, som er kompleksitet mellom aktører inne i prosjekter. I kjernen av modellen er tre «kjernefag» plassert: tradisjonell prosjektledelse, forretningsforståelse og juss. Dette er fag som prosjektorganisasjoner må ha kompetanse i for å oppnå prosjektsuksess. Temaer i modellen påvirker balanse i prosjekter og må være riktig dimensjonert i forhold til hverandre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleAnvendelse av kompleksitets- og organisasjonsteori i bygge- og anleggsprosjekter - En ny kompleksitetsmodell i teknisk, økonomisk og organisatorisk kontekstnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record