Show simple item record

dc.contributor.advisorNervik, Jon Arve
dc.contributor.advisorBlekesaune, Arild
dc.contributor.authorAasheim, Heidi Joten
dc.date.accessioned2019-11-04T14:27:17Z
dc.date.available2019-11-04T14:27:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626455
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke skjønnsutøvelse blant kontaktlærere i arbeidet med fraværsgrensa og hvilke faktorer som spiller inn på om det brukes skjønn eller ikke. Dette har blitt gjort ved å samle inn egne kvantitative data fra kontaktlærere og rektorer i Trøndelag fylke ved hjelp av et webbasert spørreskjema. Disse dataene har blitt analysert deskriptivt og ved hjelp av logistisk regresjon for å se utbredelse av skjønnsutøvelse og hva som påvirker sannsynligheten for å gjøre unntak fra regelverket. Det har blitt uttalt at målet med fraværsgrensa er å få ned ugyldig fravær, sikre likebehandling og få ned frafall ved at elevene må jobbe jevnt gjennom året. Mine funn antyder at det i relativt utstrakt grad brukes skjønn ved at kontaktlærere unnlater å føre fravær, fører udokumentert fravær som dokumentert, og ved forskjellig forståelse av regelverket. Sannsynligheten for at det gjøres unntak i form av unnlatelser i fraværsføring og dokumentering øker hvis det oppfattes som mindre viktig fra ledelsens side at reglene følges, eller hvis de andre lærerne på skolen i mindre grad følger reglene. Hvis regelverket oppleves illegitimt i den forstand at det oppfattes som urettferdig eller lite egnet, øker også sannsynligheten, og det gjør den også hvis de tekniske løsningene oppfattes som vanskelige. Videre er sannsynligheten høyere for de som opplever egen kompetanse som lav og ledelsens kompetanse som høy, og sannsynligheten for å gjøre unntak øker med alder og erfaring som kontaktlærer. Ellers viser resultatene at det er varians i hvordan regelverket oppfattes. Mange rapporterer at de runder ned fraværsprosenten selv om det er spesifisert at dette ikke skal gjøres, og det er stor variasjon i tolkningen av gyldig fravær og gyldig dokumentasjon. Totalt har disse funnene implikasjoner for prinsippet om likebehandling og er viktig å ta høyde for i tolkningen av statistikk over fraværsgrensas effekt på fraværet, og negative effekter som frafall og tap av karakter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSkjønnsutøvelse til tross for fraværsgrensa - En kvantitativ studie av skjønn og forklaringsfaktorer blant kontaktlærere i Trøndelagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record