Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRye, Johan Fredrik
dc.date.accessioned2019-11-04T07:28:10Z
dc.date.available2019-11-04T07:28:10Z
dc.date.created2015-01-19T11:13:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationUNIPED. 2014, 37 63-77.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626239
dc.description.abstractI kjølvannet av Bologna-prosessen arbeides det med å standardisere karakterpraksisene ved de høyere lærestedene i Norge. I denne artikkelen presenteres erfaringene fra et vurderingsarbeid innen sosiologifaget, der et seksmanns sensurpanel hver for seg og kollektivt vurderte tolv bacheloroppgaver fra seks læresteder. Resultatene viser til dels betydelige avvik i hvordan eksamensarbeidene ble vurdert. I seks av ti tilfeller satte panelsensorene en annen karakter enn den opprinnelige. Mellom deltakerne i sensurpanelet er det også betydelige forskjeller, både i nivå og rangering av oppgavene. Det er likevel sjelden snakk om store avvik, som i de fleste tilfellene dreier seg om ett trinn på karakterskalaene. Erfaringene fra sosiologifaget styrkes av tilsvarende undersøkelser i andre samfunnsvitenskapelige fag. Forskjellene i sensorenes vurderinger knyttes til mangelen på eksplisitte standarder for hva som representerer god akademisk kvalitet, hvordan studentenes arbeider skal vurderes opp mot disse standardene og endelig hva de forskjellige karakterene representerer – om C er en «god» eller «dårlig» karakter. Skal Bologna-prosessens mål om enhetlige nasjonale og europeiske karaktersystemer innfris, er det derfor behov for mer eksplisitte retningslinjer for karaktersetting. Det fordres også for utvikling av uformelle kulturer som bidrar til at forskjellige sensorer faktisk standardiserer sine karakterpraksiser i det daglige sensorarbeidet.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKonsistente karakterer? En undersøkelse av sensor-reliabilitet i sosiologifaget.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber63-77nb_NO
dc.source.volume37nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.identifier.cristin1200666
dc.description.localcodeOpen Access. Creative Commons (CC BY 4.0)nb_NO
cristin.unitcode194,67,25,0
cristin.unitnameInstitutt for sosiologi og statsvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal