Show simple item record

dc.contributor.advisorStøre-Valen, Marit
dc.contributor.authorNerheim, Halvor
dc.date.accessioned2019-10-21T10:05:10Z
dc.date.available2019-10-21T10:05:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623479
dc.description.abstractDenne studien har som mål å belyse industriell boligbygging og tilnærming gjennom problemstillinger knyttet til industrialisering som produksjonstilnærming eller en helhetlig tilnærming som omfatter byggeprosessen fra byggide til bruksfase. Videre sees dette lys av rammebetingelser, drivere og barrierer for industrialisering. Studien baserer seg på litteraturstudier, 12 intervjuer, en kvalitativ undersøkelse, deltagelse i Prosjekt Bygdin og andre deler av Bygg 21sine prosjekter, reflektert i lys av egne erfaringer fra 20 år med bygging og prosjektutvikling. Resultatene viser at hele verdikjeden må legge forholdene til rette for industriell tenkning hvis det skal gi effekt. Et bygg som er tenkt, tegnet og spesifisert uten fokus på industrielle metoder er ikke mulig å industrialisere i byggeprosessen. Dette handler om grunnleggende forståelse av behovet for samhandling mellom arkitekter, rådgivende ingeniører, fabrikker og entreprenører. Videre har begrepsapparatet tilknyttet industrialisering få nyanser, og det er en mangel på konsensus i næringen som sådan om hva som menes med de ulike begrepene. Oppgaven foreslår et mer nyansert begrepsapparat tilknyttet industrialiserte produkter. Det er mange ulike drivere som styrer industrialiseringstanken. Komplekse industrialiserte produkter brukes som regulator for arbeidsmengde, erstatning for manglende fagfolk og som tidsregulator for å senke byggetid eller gjennomføre flere prosjekter i året. Resultatene viser at hverken entreprenørene eller produsentene mener at elementer er billigere fra fabrikk enn å bygge de selv med tradisjonelle håndverksmetoder, og at teknologi er ikke kommet langt nok i utvikling eller ikke langt nok i utbredelse for å være en driver. Valutasituasjonen for NOK mot EUR gir at norske produkter blir prismessig gunstigere i forhold til element og modulproduksjon i EU. Dette virker å føre til større etterspørsel. Noen av barrierene for industrialisering er at det i Norsk byggenæring er et tradisjonelt håndverksfokus, og næringens organisering og organisering av byggeprosjekter er ikke tilpasset/orientert mot industriell tenkning. Det fremstår som at om at det er en manglende samhandling mellom ARK, RIB og entreprenører, og at det ikke er fokus på, eller kultur for, å se felles muligheter som leder til en industriell samordning i næringen. Det eksisterer formelle og lovmessige skiller mellom fagområdene som bremser integrasjon mellom fagene og høyere ferdigstillelsesgrad på industrielle produkter. Videre er det tydelig at det offentlige anbudssystemet sementerer gamle arbeidsmetoder og er en barriere for økt industriell tenkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleIndustriell boligproduksjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record