Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsson, Nils
dc.contributor.authorAhmaxhekaj, Egzona Lulaj
dc.date.accessioned2019-10-21T09:57:01Z
dc.date.available2019-10-21T09:57:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623473
dc.description.abstractBakgrunnen for at jeg ønsket å skrive om boligutvikling og boligpris etter luftfartsutbyggingen av Gardermoen er fordi jeg jobber som megler på Øvre Romerike og mener at luftfartsutbyggingen har hatt mye å si for boligutviklingen på Øvre Romerike. Øvre Romerike blir i denne oppgaven også omtalt som ØR. Boligpris og boligutvikling er noe som opptar oss. Det er et tema som diskuteres blant venner, familie og kollegaer samt at det skrives mye om dette i media. Som eiendomsmegler er jeg mye ute blant folk, og de fleste mener at vi ikke hadde hatt den samme utviklingen innen boligpris og boligutvikling i dag om vi ikke hadde vært i nærheten av hovedflyplassen. Det ble gjort en del undersøkelser i forbindelse med hvor man skulle plassere hovedflyplassen i Norge. Plasseringen og forventningene til økning går hånd i hånd og vi skal derfor også se litt på om man har innfridd de forventningene man hadde da vedtaket om en ny hovedflyplass på Gardermoen ble vedtatt av stortinget. Problemstillingen til masteroppgaven er derfor «Boligutvikling og boligprisene på Øvre Romerike etter vedtaket om Gardermoen som hovedflyplass». For å besvare problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål har jeg brukt mye tid på hjemmesiden til statistisk sentral byrå, SSB. I tillegg har jeg brukt et meglersystem som heter eiendomsverdi. I eiendomsverdi registreres alle omsetninger som blir gjort i Norge. I oppgaven har jeg også brukt data fra heftet «Gardermo-prosjektet» som er utgitt av Samferdsdepartamentet i 1991. Jeg har også brukt informasjon og erfaringer fra min arbeidshverdag. Dette mer i forbindelse med hvilke faktorer som påvirker eiendomsprisene og boligutviklingen. Tidlig i masteroppgaven bestemte jeg meg for å gjennomføre spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen skulle jeg gjennomføre med hver enkel rådmann i de kommunene som er omtalt i denne masteroppgaven. Denne jobben har ikke vært så lett, og har vært en av de største utfordringene i denne oppgaven.Det har i tillegg gitt store utfordringer for å komme med videre i oppgaveskrivingen mot slutten. Jeg vil beskrive dette nærmere mot slutten av denne masteroppgaven. Jeg har også prøvd å komme i kontakt med flere eiendomsutvikler, samt eiendomsmeglere i område. Det er ikke alle jeg har vært i kontakt med som kunne svare. Dette ifølge kandidatene grunnen tidspress og mye å gjøre på jobben. For å få oppgaven sammensatt, og for og ikke kun komme med mine vurderinger, har jeg valgt å intervjue også eiendomsmeglere. Da har jeg valgt ut folk med erfaring og som sitter i forskjellige stillinger og firmaer. Alle kandidater jobber i dag på Øvre Romerike og kjenner til område svært godt. Totalt har jeg hatt 9 intervjuer/spørreundersøkelser. Å intervjue en eller flere mennesker vil være den beste metoden for å kunne komme med oppfølgingsspørsmål som igjen bidrar til at du får den dybden man trenger. Intervjuer er også krevende å gjennomføre da kandidater er forskjellige. Det som er viktig er at man finner et sted der kandidaten er i trygge omgivelser, som f.eks. sin egen arbeidsplass. Andre utfordringer som vi kan sammenligne med i denne oppgaven er at når man får spørsmålet om å stille til intervju anses det som mer jobb enn hva man får tilbake for dette. Suksessfaktorene jeg kunne trekke fra de intervjuene jeg hadde, var kun at raske og effektive saksbehandling fører til mer boligutvikling og at man blir en populær kommune blant eiendomsutviklere. I tillegg til at flere ønsker å bosette seg her og man får etter hvert ringvirkninger av dette. Flyplassen har helt klart påvirket området vårt, men noen områder/kommuner har vært flinkere til å utnytte denne situasjonen enn andre har. Det er ikke slik at utvikling skjer av seg selv, man må være villig til å legge til rette for utviklere og andre aktører. Eiendomsmeglerne i område mener også klart at utbyggingen av Gardermoen lufthavn har hatt store innvirkninger på både utviklingen av boliger samt den positive trenden vi har hatt på boligprisene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBoligutvikling og boligprisene på Øvre Romerike etter vedtaket om Gardermoen som hovedflyplassnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record