Show simple item record

dc.contributor.advisorde Soysa, Indra
dc.contributor.authorIstad, Kaja
dc.date.accessioned2019-10-18T14:00:24Z
dc.date.available2019-10-18T14:00:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623138
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg empirisk hvilken demokratisk variant, målt med fem forskjellige demokratiske indekser fra Varieties of Democracy (V-Dem) Project 2018 datasett, betyr mest for utenlandske direkte investeringer «Foreign Direct Investment» (FDI) innstrømminger og hvorvidt de demokratiske variantene betyr mer for FDI en andre kjente variabler som beskyttelse av eiendomsrett og institusjonelle faktorer. Nærmere bestemt, når FDI velger demokratier, hva er det med demokratiet som er viktig? Det som skiller denne oppgaven fra storparten av den pågående litterære debatten rundt hvorfor noen land mottar mer FDI enn andre land er at litteraturen i stor grad setter søkelys på regimer – og de dikotome forskjellene mellom demokratier og autokratier – mens litteraturen som søker å forklare variansene i FDI innstrømninger til demokratier forblir liten. Videre, til det beste av min kunnskap er det ingen andre studier som tar i bruk alle fem av de demokratiske variantene; «valgdemokrati», «liberalt demokrati», «deliberativt demokrati», «deltakende demokrati» og «egalitært demokrati». Med bruk av tidsserie «cross-sectional» datasett (TSCS) som inneholder rundt 180 land over tidsperioden 1975 – 2017, finner jeg støtte for at egalitære demokrati er mer avskrekkende en de øvrige demokratiske variantene. Videre finner jeg støtte for at beskyttelse av eiendomsrett er blant de lokasjon fordelene høyest verdsatt av FDI og investorer. Resultatene mine bekrefter i stor grad tidligere studier, og bekrefter videre behovet for at framtidige debatter og empirisk testing av regimer og FDI ikke bare bør inkludere forskjellige varianter av demokrati, men også flere disaggregerte typer av FDI og multinasjonale foretak (MNEs).
dc.description.abstractIn this paper I empirically examine which variety of democracy, measured by five different democratic indices from the Varieties of Democracy (V-Dem) Projects 2018 dataset, matters most to Foreign Direct Investment (FDI) inflows and whether the varieties of democracy matter more for FDI than other known variables such as property rights and institutional factors. In this I address an apparent gap in the political risk literature on FDI in different varieties of democracy. More specifically, when FDI does pick democracies, what about democracies matter? What separates this paper from much of the current literature in scholarly debate seeking to explain why some countries receive more or less FDI inflows than other countries is that the current literature largely focuses on regimes – and the dichotomous differences between democracies and autocracies – whilst the literature seeking to explain the variance in inflows of FDI to different varieties of democracies remains scant. Moreover, to the best of my knowledge no other study applies all five of the varieties of democracy; electoral democracy, liberal democracy, deliberative democracy, participatory democracy and egalitarian democracy. Using time series cross sectional dataset (TSCS) containing around 180 countries over the time period 1975 – 2017, I find indications of egalitarian democracies being more of a deterrent to FDI than the remaining varieties of democracy. Furthermore, I find support for protection of property right being the host country location specific advantage that most matters to FDI and investors. My results largely confirm previous findings in the scholarly debate on FDI and democratic regimes, and further confirms the need for future debates and empirical testing on regimes and FDI to include not only different varieties of democracy, but also more disaggregated types of FDI and Multinational Enterprises (MNEs).
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleWHEN FDI GOES TO DEMOCRACIES WHAT ABOUT DEMOCRACY MATTERS? An Empirical Analysis of Foreign Direct Investment Inflows to Different Varieties of Democracy 1975 – 2017.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record