Show simple item record

dc.contributor.advisorButcher, Charles
dc.contributor.authorJohansen, Thea
dc.date.accessioned2019-10-18T14:00:21Z
dc.date.available2019-10-18T14:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623134
dc.description.abstractPåstanden om at olje hindrer demokratisering, har oppnådd nær konsensus blant forskere. Hvordan olje forhindrer demokratisering, er fortsatt et ubesvart spørsmål. Denne artikkelen anvender kausal mediasjonsanalyse for å teste om forholdet mellom olje- og gassrikdom og demokrati i Afrika i 1990-2014 medieres av hemmet mobilisering. Ved å benytte sivilsamfunn-effekten, som oppstår dersom oljerike land benytter rikdommen sin til å undertrykke eller dempe organisasjoner som foretrekker demokratisering (Ross, 2009), og et nytt datasett på afrikanske motstandskampanjers organisatoriske sammensetning i perioden 1990-2014 fra Anatomy of Resistance Campaigns-prosjektet, tilbyr denne studien den første empiriske testingen av det kausale forholdet mellom oljerikdom, aktualisert mobilisering og demokrati. Jeg måler aktualisert mobilisering på to måter: i) antallet organisasjoner som deltar i motstand mot regime i løpet av et år, og ii) om en fagforening har deltatt i en motstandskampanje i løpet av året. Resultatene fra mediasjonsanalysen tilsier at den negative effekten av olje på demokrati ikke medieres av hemmet mobilisering.
dc.description.abstractThe claim that oil impedes democracy has reached near consensus among scholars. However, how oil impedes democracy remains a question of debate. This paper applies causal mediation analysis to test if the relationship between oil and gas wealth and democracy in Africa in 1990-2014 runs through depressed mobilization. Using the civil society effect, which occurs when oil rich countries use the largesse of their wealth to stifle or suppress organizations that might favour democratization (Ross, 2009), as a theoretical point of departure and a new dataset from the Anatomy of Resistance Campaigns project on the organizational composition of resistance campaigns in Africa, 1990-2014, this paper is the first to provide empirical testing of the chain of relations between oil wealth, actualized mobilization and democracy. To measure mobilization, I apply two different operationalizations: i) the number of organizations that participate in maximalist dissent in a given country-year, and ii) the participation of a trade union in maximalist dissent in a given country-year. The results from the mediation analyses suggests that the relationship between oil and democracy does not run through depressed mobilization.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan forhindrer olje demokrati?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record