Show simple item record

dc.contributor.advisorVadstein, Olav
dc.contributor.advisorStoknes, Ketil
dc.contributor.authorHolen, Vilde
dc.date.accessioned2019-10-12T14:00:43Z
dc.date.available2019-10-12T14:00:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621722
dc.description.abstractAnaerob nedbryting av biologisk avfall har blitt en utbredt teknologi for produksjon av den fornybare energikilden biogass. Forbehandling av avfallet er vanlig for å utføre lovpålagt hygienisering, og å hydrolysere for å oppnå økt effektivitet av fermenteringen. HyperthermicsTM AS har utviklet en forbehandlingsteknologi som utnytter de hyperther- mofile og H2-produserende egenskapene til bakterien Thermotoga Lepl 10. I laborator- ieskala er arter av Thermotoga nøye studert i fermentering av komplekse karbohydrater, men lite er kjent om prosessene i fullskala. I dette prosjektet ble det første pilotanlegget til HyperthermicsTM studert, og pilotanlegget er installert og koblet til biogassanlegget til Lindum AS i Drammen. Prøver av biologisk avfall ble tatt før og etter forbehandlingen og testet som substrat i lab-skala biogassproduksjon, for å studere effekten på metan- produksjon (CH4) og biorest. I tillegg ble det tatt prøver fra pilotanlegget for å studere ulike fermenteringsprodukter. Dette ble gjort ved hjelp av spektrofotometriske analyser (Hach Lange) og høypresisjonsvæskekromatografi (HPLC). I tillegg ble kvantitativ real- time PCR (qPCR) gjennomført i et forsøk på å kvantifisere T. Lepl 10 og sammenligne med totalt antall bakterier i prøvene. Den hyperthermofile forbehandlingen viste ingen effekt på produksjon av CH4 eller biorest. Forbehandlingen viste noe større diversitet i fermenteringsprodukter sammenlignet med biologisk avfall som kun var hygienisert. Dette prosjektet har understreket mange av utfordringene ved å oppskalere fra lab-skala til industriell produksjon. I tillegg viser det antydning til at videre optimalisering av prosessen er nødvendig for å forbedre vekstforholdene til T. Lepl 10.
dc.description.abstractAnaerobic digestion (AD) of biological waste has become a widely used technology in the production of the renewable energy source, biogas. Introducing a pre-treatment to the waste is common to hygienise and hydrolyse to increase the efficiency of AD. A pre-treatment technology has been developed by Hyperthermics TM AS, utilising the hy- drolysing and H2-producing properties of the hyperthermophilic bacterium Thermotoga Lepl 10. In laboratory-scale, Thermotoga spp. is well studied in fermentation of complex carbohydrates, but little is known on full-scale industrial operation. In this thesis, a study was performed on the first HyperthermicsTM pilot-plant, installed and connected to the biogas plant at Lindum AS in Drammen. Biowaste was sampled before and after the pre-treatment and used as feedstock in lab-scale AD to study the effect on methane gas (CH4) production and digestate. Samples were also taken from the pilot-plant to analyse the fermentation products, applying spectrophotometric analyses (Hach Lange) and High-performance liquid chromatography (HPLC). In addition, quantitative real-time PCR (qPCR) was conducted on samples to study the amount of T. Lepl 10 compared to the total amount of bacteria. The hyperthermophilic pre-treatment did not show any improvement in the production of CH4, and no Thermotoga spp. could be detected. Still, a slightly higher diversity in the fermentation products was observed compared to waste that was only hygienised. This project has emphasised some of the challenges of up-scaling to industrial production. Also, it is indicating a need for further optimising of the process in order to improve growth conditions for the bacterium.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffects of a Hyperthermophilic Pre- Treatment applying Thermotoga Lepl 10 in Biological Waste for Anaerobic Digestion
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record