Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorViken, Sylvia Aasen
dc.contributor.authorFallan, Lene Engelsås
dc.date.accessioned2019-10-10T14:04:46Z
dc.date.available2019-10-10T14:04:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621470
dc.description.abstractTittel: Utviklingshemming og depresjon – risikofaktorer. Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er utbredt blant mennesker med utviklingshemning. Det kan være utfordrende for bistandsytere å oppdage og avdekke depresjon blant denne gruppen. Hensikt: Hensikten med denne studien er å danne et bedre bilde av hvilke risikofaktorer man som vernepleier bør være på utkikk etter ved mistanke om depresjon blant utviklingshemmede. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Systematiske søk i databaser har blitt utført, og 4 forskningsartikler er valgt ut til å danne grunnlaget for denne studien. Resultater: Funnene fra litteraturstudien dannet grunnlaget for å trekke frem to risikofaktorer for utvikling av depresjon hos mennesker med utviklingshemning. Disse er endringer i livssituasjon, og sosial isolasjon og ensomhet. Disse to faktorene henger tett sammen. Konklusjon: Det er viktig at vernepleieren har kunnskap om og er i stand til å identifisere disse risikofaktorene når de oppstår, slik at man tidlig kan intervenere i utviklingen av depresjon.
dc.description.abstractTitle: Intellectual disability and depression – risk factors. Introduction: Depression is common among people with intellectual disabilities. For care givers, it may be challenging to reveal depression among this group of people. Aim: This study aims to form a better picture of which risk factors to be on the look out for when working with people with intellectual disabilities. Method: This study is a literature study. Systematic searches in data bases was performed in order to find scientific research articles that could highlight this theme. Results: The results of the literature study, lead me to closer explore two of the risk factors in the devolopment of depression among intellectual disabled people. These were lifechanges, and social isolation and loneliness. Conclusion: It is important for the care giver to have knowledge and to be aware of these risk factors, so that he or she is able to early detect and intervene in the development of depression.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtviklingshemning og depresjon - risikofaktorer
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel