Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWright, Jonathan
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorJensen, Henrik
dc.contributor.advisorRønning, Bernt
dc.contributor.advisorAraya-Ajoy, Yimen
dc.contributor.authorLilleng, Simen
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:10Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618094
dc.description.abstractSosial foringsatferd involverer intraspesifikk konkurranse over begrenset mattilgjengelighet som over tid har formet evolusjonen av sosiale forings strategier. Individer er del av et dynamisk sosialt miljø som ofte avhenger av at individer bruker blandingsstrategier der de bytter mellom taktikker i varierende grad, sånn som mellom ‘producing’ eller å lete etter mat versus å ‘scrounge’ fra andre sine matfunn. For å teste om individers identitet påvirker bruk av strategier, så ble individuell variasjon i producer-scrounger atferd målt i flere grupper av gråspurv (Passer domesticus). Ved å følge den unike fremgangsmåten til to tidligere studier, så kan dette studiet vise individuelle forskjeller i producing versus scrounging, og indirekte sosiale effekter i respons til andre – individer scrounget mer når det var mer producing i gruppen. Likevel, så var størsteparten av resultatene statistisk ikke-signifikante på grunn av få antall sosiale grupper som ble testet. Fremtidig arbeid som øker antallet grupper og forsøksrunder burde kunne gjennomføre alle de planlagte sammenligningene ved å bruke denne effektive fremgangsmåten til å utforske individuelle variasjoner i producer-scrounger atferd.
dc.description.abstractSocial foraging involves intraspecific competition over limited food availability that over time has shaped the evolution of social foraging strategies. Individuals are part of a dynamic social environment that often requires individuals to use mixed strategies where they switch between tactics to varying degrees, such as between ‘producing’ or searching for food versus ‘scrounging’ from the food discoveries of others. To test whether individual identities influence tactic of use, individual variation in producer-scrounger behavior were measured in several groups of house sparrows (Passer domesticus). Following a unique approach of two previous studies, this study was able to show individual differences in producing versus scrounging, and indirect social effects in the response to others – individuals scrounged more when there was more producing in the group. However, the majority of the results here were statistically non-significant due to the small number of social groups tested. Future work increasing the number of groups and trials should allow all of the planned comparisons using this effective experimental approach to exploring individual variation in producing-scrounging behavior.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleIndividual variation and indirect social effects in producer-scrounger behavior in groups of house sparrows, Passer domesticus
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel