Show simple item record

dc.contributor.advisorMehli, Lisbeth
dc.contributor.authorRein Gustavsen, Ragna
dc.date.accessioned2019-09-11T09:47:59Z
dc.date.created2018-05-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18480
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615547
dc.description.abstractFangst av Atlantisk torsk (Gadus morhua) er et svært sesongbasert fiske med landing av store volum over en kort periode fra januar til april. De siste 30 årene har det i Norge vært en økning i blant annet teknologiske nyvinninger som har gitt økning i antall fiskefartøy og en nedgang i antall fiskere på hver båt. Økt volum og færre til håndtering av fisken kan føre til nedsatt kvalitet på råstoffet som leveres på land. En måte å øke verdiskapingen fra dette sesongbaserte fiske er å forlenge sesongen ved hjelp av levendelagring og oppfôring av villfanget torsk. Ved å sette vill torsk i merd kan sesongen forlenges samtidig som kvaliteten på sluttproduktet kan forbedres betraktelig. Hovedmålet med denne oppgaven var å sammenligne effekt av fôring på utvalgte kvalitetsparametere i loins fra levendelagret torsk lagret i modifisert atmosfære og vakuum. Torsken var oppfôret på sild eller tørrfôr der villfanget torsk ble brukt som kontroll. Delmålet med denne oppgaven var å undersøke effekt av fôring på mikroflora i torsketarmen. Det ble her testet ut ulike primerpar i PCR for å undersøke om de egnet seg til slikt materiale. Flere av bakteriene som ble analysert ved den mikrobiologiske holdbarhetsanalysen er spesifikke forringelsesbakterier for fisk, som kan føre til dårlig lukt og smak på fiskeprodukter. For tørrfôret torsk og sildefôret torsk pakket i modifisert atmosfære var kimtallene for H2S-produserende bakterier svært lave gjennom hele lagringsforsøket. En gass-sammensetning med 30% O2/70% CO2 i modifisert atmosfærepakket torskeloins hadde en inhiberende effekt for de analyserte forringelsesbakteriene. Analyse for ferskhet ved hjelp av nedbrytningsproduktene til ATP viser at torsk fôret med tørrfôr og pakket i modifisert atmosfære skiller seg markant ut med en svært lav k-verdi sammenlignet med sildefôret torsk og villfanget torsk. Sensorisk triangeltest med bruk av dommerpanel viser signifikante forskjeller mellom torsk fôret på ulikt fôr. Nofimas sensoriske vurdering viser forskjeller mellom torsk fôret på sild og torsk fôret på tørrfôr. Resultatene som fremkommer av denne oppgaven gir en forståelse av at ulikt fôr til torsk kan gi endret kvalitet på det endelige råstoffet. Forskjeller i mulig diversitet i tarmflora mellom sildefôret og tørrfôret torsk kunne observeres og vil kunne si noe om motstandsdyktighet mot sykdom og opptaket av næring.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMat og teknologien
dc.titleEffekten av ulikt fôr på utvalgte kvalitetsparametre i torskeloins fra levendelagret Atlantisk torsk (Gadus morhua)nb_NO
dc.title.alternativeThe effect of different feed on selected quality parameters in cod loins from live stored Atlantic cod (Gadus morhua)en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber54
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for bioteknologi og matvitenskapnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record