Show simple item record

dc.contributor.advisorBar, Eirin Marie Skjøndal
dc.contributor.advisorGagnat, Maren
dc.contributor.authorKjøsnes, Annike Antoniette Larsen
dc.date.accessioned2019-09-11T09:47:57Z
dc.date.created2018-06-02
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18497
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615541
dc.description.abstractHovedmålet med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom lagringsbetingelser og klekkesuksess for lagring av Acartia tonsa Dana egg Oppgaven har fokusert på følgende lagringsbetingelser: Lagring på sjøvann. Lagring med bevegelse av lagringsbeholder. Lagring under kontrollerte lysforhold. Lagring under anoksiske forhold. Lagring med ulik tetthet av egg i lagringsbeholder. En av flaskehalsene i marin akvakultur er den store dødeligheten av fiskelarver. Marine fiskelarver er ofte små og avhengige av levende fôr når de klekkes. Det er mange arter det ikke kan drives oppdrett på grunnet mangel på egnet startfor. Copepoder, som vi på norsk kaller hoppekreps,
er sannsynligvis den organismen det finnes
flest av i verden, De har en svært viktig rolle i marine økosystemer, og er naturlig føde for fislelarver i sjøen. På grunn av deres naturlige høye ernæringsmessige kvalitet, er copepoder et svært godt alternativ til andre tradisjonelle levendefôr som brukes i akvakultur. Bedriften C-Feed som holder til på Vanvikan i Trøndelag produserer copepoder og egg av copepodearten Acartia Tonsa Dana for kommersielt bruk. Copepodene fores opp med microalger som dyrkes på stedet. For å finne svar på hovedmålet ble det først gjennomført to sett med lagringsforsøk, hvor det ble målt endringer i lagringsmiljøet og klekkesuksess. Forsøk 1 og 2 ble utført på C-feeds fabrikk i Verkstedveien 4 på Vanvikan i Trøndelag fra 30 november 2017 til 30 april 2018 Forsøk 1 var et lagringsforsøk med 91 dagers varighet, og målte klekkesuksess og endring i lagringsbetingelser for egg lagret på autoklavert sjøvann, standard lagringsmetode ved C-Feed og standard lagringsmetode ved C-Feed i dag men med daglig periodisk vending av beholder. Eggene ble lagret i kjøleskap ved 1-3 C. Parameterne som ble undersøkt var: konduktivitet, pH, oksygenmetning, salinitet, TAN og H_2S. På bakgrunn av resultater fra forsøk 1 ble forsøk 2 gjennomført. Forsøk 2 var et lagringsforsøk med 42 dagers varighet, og det undersøkte endring i eggenes klekkesuksess ved lagring under anoksiske forhold, kontrollerte lysforhold og ulik tetthet av egg i lagringsbeholder. Eggene ble lagret i kjøleskap ved 1-3 C Basert på resultater fra forsøk 1 ble forsøk 2 gjennomført med vending av alle prøver, med unntak av et prøvesett som ble lagret på autoklavert sjøvann og var satt opp for å være en litteraturkontroll. Parameterne som ble undersøkt var: TAN, oksygenmetning, pH og H_2S. Resultatene fra studien viser at å lagre A. tonsa egg kun på autoklavert sjøvann gir dårligere klekkesuksess over tid enn om de blir lagret på C-Feeds leirebaserte lagringsmedium. For egg lagret på autoklavert sjøvann var klekkesuksessen 0% til 8% etter 42 dagers lagring mens den i snitt var 50% for egg lagret på lagringsmedium etter samme antall dagers lagring. A. tonsa egg lagret på lagringsmedium med daglig vending av lagringsbeholder gir høyere klekkesuksess enn egg som er lagret uten bevegelse. Klekkesuksessen var 46% for egg som ble lagret med daglig vending av lagringsbeholder etter 91dagers lagring mens den var 38% for egg lagret uten vending av lagringsbeholder eller samme antall dager.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMat og teknologien
dc.titleKartlegging og optimalisering av lagringsbetingelser på Acartia tonsa Dana (1849) eggnb_NO
dc.title.alternativeMapping and optimalization of storage conditions of Acartia tonsa Dana (1849) eggsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber69
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for bioteknologi og matvitenskapnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record