Show simple item record

dc.contributor.advisorBruheim, Per
dc.contributor.advisorKvitvang, Hans Fredrik
dc.contributor.authorTokerud, Mari Orøy
dc.date.accessioned2019-09-11T09:47:44Z
dc.date.created2014-12-19
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:6954
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615496
dc.description.abstractMetabolomics, studien av metabolitter som opptrer i cellens biokjemiske nettverk, har blitt svært aktuelt innen kreftforskning for å kartlegge kreftcellers særegne metabolisme og utvikle nye spesifikke kreftbehandlingsmetoder. I senere tid har det blitt oppdaget at flere proteiner involvert i DNA-skade reparasjon interagerer med PCNA, et multifunksjonelt protein, gjennom et APIM-motiv. ATX-101 er et nylig utviklet kjemoterapeutisk medikament som inneholder APIM-motivet og som ved overuttrykkelse binder PCNA og hemmer binding av andre viktige komponenter knyttet til DNA-skade reparasjon. Dette medfører indusert apoptose og økt sensitivitet for cytostatika hos enkelte krefttyper. Tidligere studier beviser at ATX-101 har en større effekt på kreftcellers metabolisme sammenlignet med ikke-kreftceller. Bakgrunnen for denne oppgaven var å undersøke den metabolske effekten til ATX-101 og ATX-A (ikke-funksjonell ATX-101) alene og i kombinasjon med cisplatin (DNA-skadende agens), på en ikke-kreftcellelinje. I forsøket ble det benyttet en human embryonal nyrecellelinje (HEK293), der cellene ble utsatt for tilsetningskombinasjonene: ubehandlet, ATX-101, ATX-A, ATX-101+cisplatin, ATX-A+cisplatin og cisplatin. Prøvene ble behandlet over en tidsperiode på 24 timer, der det ble gjort prøveuttak etter 0, 4, 8 og 24 timer. Intracellulære metabolitter ble studert ved bruk av massespektrometri-baserte target- og non-target- analyser. Target analysene var gasskromatografi-MS og kapillær ionekromatografi-MS, og non-target analysene var revers fase væskekromatografi-QTOF og Amid væskekromatografi-MS (HILIC). Prinsipalkomponentanalyse (PCA) ble utført på prøvedataene for å avsløre eventuelle grupperinger av prøver basert på tilsetningene. Både target- og non-target-analysene viste en tidsbasert gruppering av prøvene som følge av ekstraksjonstidene, og ingen effekt kunne dokumenteres basert på ulike tilsetninger eller tilsetningskombinasjoner. I tillegg ble konsentrasjonene av glukose, L-glutamin og laktat i vekstmediet bestemt for å studere karbonkildeomsetningen i cellene. Cellene viste et høyt opptak av glukose og en høy produksjon av laktat som indikerer at HEK293 uttrykker Warburg-effekt. Det kunne ikke dokumenteres en effekt av behandlingene basert på karbonkildeomsetningene. Proteinkonsentrasjonen i dyrkningsskålene ble brukt for å bestemme veksthastigheten til cellene og for normalisering av data. Celler utsatt for stressbehandling viste en noe redusert veksthastighet sammenlignet med ubehandlede celler, men det fremkom ingen tydelig trend med hensyn til tilsetning. Studien viser at ATX-101 og ATX-A har en svært liten effekt på cellemetabolismen hos HEK293. Resultatene presentert i denne oppgaven virker lovende for fremtidig utvikling av selektiv kjemoterapeutisk behandling med ATX-101.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBioteknologien
dc.titleMassespektrometri-basert metabolitt profilering av en human embryonal nyrecellelinje utsatt for cisplatin og det nye APIM-holdige peptidmedikamentet ATX-101.nb_NO
dc.title.alternativeMass Spectrometry Based Metabolite Profiling of a Human Embryonic Kidney Cell Line exsposed to Cisplatin and a novel APIM-containing peptide drug, ATX-101.en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber92
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for bioteknologi og matvitenskapnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record