Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Yngvar
dc.contributor.advisorRød, Kaia Kjelbo
dc.contributor.advisorNeves, Luiza S.
dc.contributor.authorSlatlem, Karina
dc.date.accessioned2019-09-11T09:18:46Z
dc.date.created2016-08-25
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14242
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615454
dc.description.abstractNorge er et land som har et stort potensiale for å drive tareoppdrett med sin langstrakte kystlinje. For at denne næringen skal bli konkurransedyktig, må næringen gjøres kostnadseffektiv. For økt produksjon av kimplanter for utsetting i havet, må det også produseres større mengder gametofyttbiomasse. I denne oppgaven ble ulike trinn ved produksjon av kimplanter undersøkt ved eksperimenter av utskiftningsintervall (10 og 20 dager) av Provasoli s Enriched Seawater medium (PES) for vekst av gametofytter, utsåingstetthet og bruk av optisk tetthet til å finne egnet utsåingstetthet, samt stresstester på utsettingsklare kimplanter. Eksperimentene viste at utskiftningsintervall av PES-medium påvirket veksten til S. latissima gametofyttene, med signifikant (P≤0.05) økning i vekstrate og biomasse ved 10-dagers utskiftningsintervall av PES (PES10) sammenlignet med de andre behandlingene (PES20, SSW10, SSW20). Veksten til kimplantene ble påvirket av hvilken utsåingstetthet som ble benyttet, med en signifikant (p≤0.05) økning i lengde- og breddevekst for de to laveste tetthetene som ble benyttet sammenlignet med de to høyeste utsåingstetthetene. Måling av OD(750nm) kan egne seg til å finne ønsket utsåingstetthet, samt til å få oversikt over utviklingen til gametofyttkulturene. Stresstestene av S. latissima kimplantene påviste redusert tørkestresstoleranse med økende temperatur og tid. Innpakking av kimplantene ved -2-4°C ga best resultat, med høyest overlevelsesprosent av de ulike stressbehandlingene.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Kjemi og biologien
dc.titleSaccharina latissima, effekt av utskiftningsintervall av medium for vegetative gametofytter og utsåingstetthet på vekst, samt stresstester av kimplanter.nb_NO
dc.title.alternativeSaccharina latissima, the effect of replacementinterval of medium for vegetative gametophytes and seeding density on growth, as well as stress test of seedlingsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber60
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for biologinb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel