Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMehus, Ingar
dc.contributor.authorAune, Siv Stavang
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:53Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613743
dc.description.abstractDenne oppgåva omhandlar elevars motivasjon for deltaking i skulens opplæring knytt til fysisk aktivitet. Prosjektet forsøker å finne ut kva samanhengar som eksisterer mellom elevars målperspektiv, og deira oppleving av motivasjonsklima og vurdering. Oppgåva er basert på eit kvalitativt forskingsdesign, der det har blitt gjennomført åtte fokuserte intervju. Utvalet vart etablert med bakgrunn i vurdering: fire elevar i den vidaregåande skulen – som får standpunktkarakter, og fire elevar i folkehøgskulen – som går på ein eksamensfri skule. Motivasjonsteorien «Achievement Goal Theory» er prosjektets rammeverk, og er med på å forklare kva faktorar som speler inn på elevars målperspektiv og oppleving av motivasjonsklima. Analysen viser at elevanes målperspektiv har mange nyansar, noko som gjer det vanskeleg å plassere dei i boksar som oppgåve- eller egoorienterte. Likevel kjem det fram at tre av VGS-elevane verkar å ha ei prestasjonssøkande orientering, noko som kan tyde på at vurdering, som er utgangspunktet for å skilje dei to elevgruppene, også står igjen som det som skapar samanhengar mellom målorientering og opplevd motivasjonsklima.
dc.description.abstract
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleMotivasjon for fysisk aktivitet i skulen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel